Tasarım Avrupa

euipo tasarım

Avrupa Birliği Endüstriyel Tasarım Tescili

AB Tasarım sistemi, tüm Avrupa Topluluğu ülkelerini kapsayacak şekilde tek bir başvuru ile endüstriyel tasarım tescili koruması için, en uygun ve hızlı yöntem olarak değerlendirilebilir. Bu münhasır hak, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ nden (EUIPO) tarafından verilmektedir.

Topluluk tasarımı, 28 AB ülkesinde tek bir başvuruyu esas alarak, hak sahiplerine güçlü ve kapsamlı bir koruma sağlar.

Tüm gerçek ve tüzel kişiler için başvuru yapmak mümkündür. Başvuru yapmak için menşei ülkede bir başvurunun olması gerekli değildir. Paris Sözleşmesine ve Dünya Ticaret örgütüne üye devletler için 6 aylık rüçhan hakkı mevcuttur.

Sınıflandırma

Aynı Locarno sınıfına bağlı kalmak şartıyla bir dosya istenilen sayıda endüstriyel tasarımı içerebilir. Bir tasarımın birden fazla açıdan çekilmiş resmi veya görseli bulunaibilir

Koruma Süresi

Tescilin koruması süresi 5 yıldır. İstenmesi halinde beşer yıllık periyodlarla 25 yıla kadar yenilenebilir.


SIK SORULAN SORULAR

Tasarım başına kaç farklı ek resim kullanılabilir ? 

EUIPO, tasarım başına 7 farklı ek farklı açıdan ek resim veya görseli kabul etmektedir.

Başvuruda vekil kullanma zorunluluğu varmıdır ?

Başvuru sahibinin, Avrupa Birliği ‘nde kendi ikametgahı, işyeri veya gerçek ve etkin bir sanayi veya ticaret kuruluşunun bulunması durumunda, bir vekil tarafından temsil edilme zorunluluğu yoktur. Bu durum söz konusu değilse, vekil zorunluluğu mevcuttur.

Hiçbir prosedüre bağlı olmadan herkes AB Tasarımı’ na başvuru yapabilir. Ancak EUIPO, başvurudan sonra yukarıda saydığımız gerekliliklerle örtüşmeyen bir şekilde bir durum söz konusu olduğunda, başvuru sahibine AB kapsamında bir vekil atamasının zorunlu olduğunu ileten bir bildirim gönderir. Vekil atandıktan sonra dosya herhangi bir pürüz olmadan devam eder.

Topluluk tasarımı başvuruları nasıl incelenir ?

Başvurular genelde formalite incelemelerin dışına çıkmamaktadır. Sadece kamu vicdanı ve ahlakına uygunluğu konusunda titiz bir inceleme yapılır. Yayın esası mevcut değildir. Başvurular yukarıda bahsettiğimiz incelemeye tabi tutulduktan sonra herhangi bir şekli eksiklik mevcut değilse tescil edilir. Eğer dosyada tespit edilen eksiklikler varsa, ofis başvuru sahibine 2 aylık sürede yanıt vermesi gereken bir eksiklik bildirimi iletir. Eksiklik bildirimine 2 aylık sürede cevap verilmezse başvuru geçersiz sayılır.

Bir üçüncü şahsın kayıtlı bir Topluluk tasarımı dosyasını incelemesi veya görüntülemesi mümkün müdür?

Tüm tescil veya kayıtlar kamuya açık bir şekilde dosyalanmaktadır. 3.kişiler çevrimiçi veya kamuya açık olmayan bilgilere yazılı olarak talep ederek erişebilir.

Yayın ertelemesi olan tasarımlar, sahibin izni veya yönetmeliklerde öngörülen diğer istisnai durumların herhangi biri geçerli olmadığı sürece, yayınlanıncaya kadar incelenemez.