Endüstriyel Tasarım

Ana sayfa » Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Nedir ?

Endüstriyel tasarım nedir sorusunun cevabı, ürünün kendi yapısını veya belli bir bölümünü oluşturan çizgiler, konturlar, renkler, şekil ve dokular veya materyallerinin özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.Tasarım, evlerimizi, işyerlerimizi veya daha geniş anlamda söylemek gerekirse, çevremizde insan yapımı olarak gördüğümüz herşeyin yüzeyini oluşturan görünümdür.

Tescilli bir endüstriyel tasarım sahibi, korunan tasarımı ve neticesinde üretilen ürünleri ve eşyaları üçüncü kişilerin üretmesini, satmasını veya ithal etmesini önleme hakkına sahiptir.tasarım nedir

Endüstriyel tasarımlar çok çeşitli sanayi ve el sanatları ürünlerinde uygulanır: paketler ve kaplardan mobilya ve ev eşyalarına, aydınlatma ekipmanlarından mücevhere, elektronik cihazlardan tekstile. Endüstriyel tasarımlar grafik sembolleri, grafik kullanıcı arayüzleri (GUI) ve logolar ile de ilgili olabilir.

Çoğu ülkelerin, endüstriyel tasarım mevzuatında, tasarımların korunması için tescile konu olması esastır. Bazı ülkelerde endüstriyel tasarımlar, patent kanunları kapsamında “tasarım patentleri” olarak korunmaktadır.

Endüstriyel tasarım koruması ne kadar sürmektedir?

Endüstriyel tasarım hakları sınırlı bir süre için verilir. Endüstriyel tasarımların korunma süresi ülkeden ülkeye değişmekte ancak en az 10 yıl sürmektedir. Ülkemizde Endüstriyel tasarımlar 5 yıllık periyodlarda yenilemek şartıyla 25 yıla kadar korunabilir.

Endüstriyel tasarım hakları nasıl uygulanır?

Endüstriyel tasarım haklarıyla ilgili hukuki uyuşmazlık ve çözümler, hak sahibinin inisiyatifiyle ve yürürlükteki mevzuat uyarınca mahkemelerce, ülkemizde Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları mahkemelerinde bakılır. Ceza ve yaptırımlar ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Endüstriyel tasarım hakkı ile bir patent arasındaki fark nedir?

Bir endüstriyel tasarım hakkı yalnızca bir ürünün görünümünü veya estetik özelliklerini korurken patent, bir probleme yeni bir teknik çözüm sunan bir fikri veya buluşu korur. Prensipte, endüstriyel tasarım hakkı, bir ürünün teknik veya işlevsel özelliklerini korumaz.

Endüstriyel tasarım tescilleri hangi kurum tarafından verilir ?

Endüstriyel tasarım tescilleri, başvurunun yapıldığı ülke veya bölgenin Patent ofisi tarafından verilmektedir. Ülkemizde, tasarım başvuru ve tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmektedir.

Bir ülkede verilen endüstriyel tasarım koruması her ülkede geçerli midir?

Endüstriyel tasarım hakları sadece verilen ülke veya bölgede geçerlidir.

Endüstriyel tasarım koruması elde etmek ne kadara mal olur?

Endüstriyel tasarım tescil ücretleri, tasarımların korunmak istediği coğrafya, adet ve görsel ek sayılarına göre ciddi değişkenlik göstermektedir.
Günümüzde “dünya” veya “uluslararası” endüstriyel tasarım hakkı mevcut değildir.Endüstriyel tasarımlara yurtdışında koruma sağlamak için, her ülkede bir endüstriyel tasarım müracaatı yapılmalıdır.Korumanın talep edildiği her ülkede başvuru yapmak zorunda kalmamak için WIPO‘ nun LAHEY sistemi kullanılabilir, tek bir uluslararası müracaat yoluyla çok sayıda alanda 100 tasarıma kadar tescil yapmak için pratik çözüm bir sunmaktadır.Bazı bölgelerde, endüstri tasarımların tescilleri için bölgesel başvurusu yaparak koruma sağlamak seçeneği mevcuttur. Bangui Anlaşması’na taraf devletlerin endüstriyel tasarımlarını tescil eden Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü’nde (OAPI); Lusaka Anlaşması’na taraf devletlerde endüstriyel tasarımlar korumak için Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü (ARIPO); “Benelüks” ülkelerinde endüstriyel tasarımları korumak için Benelux Fikri Mülkiyet Bürosu (BOIP); ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde endüstriyel tasarımların korunması için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevcuttur.

Başvuruyu ne zaman yapmalıyım ?

Endüstriyel tasarım tescillerinde zamanlama çok önemlidir. Birçok ülkenin mevzuatında endüstriyel tasarımlar için yenilik ve özgünlük gerekliliği göz önüne alındığında, genel olarak yeniliği ve orijinalliğini yok etmekten kaçınmak için, kamuya açıklamadan önce tescil için başvuru yapmak büyük önem taşır.

Endüstriyel tasarımların işletmeme faydası nedir ?

Endüstriyel tasarımlar, bir ürünü cazip ve müşterilerine çekici hale getirir. Bir ürünün görünümü, tüketicinin satın alma kararında önemli bir faktör olabilir. Başka bir deyişle, bir ürünün başarısı veya başarısızlığı, en azından kısmen, göründüğü şekliyle olabilir. Bu nedenle, endüstriyel tasarımlar hem faaliyet gösterdikleri sektörden bağımsız olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve büyük şirketler için çok önemlidir.
Endüstriyel tasarımların korunması, herhangi bir iş stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmalıdır. Endüstriyel tasarımları korumanın başlıca nedenleri şunlardır:
Yatırımların geri dönüşü: Koruma, çekici ve yenilikçi ürünler yaratmak ve pazarlamak için yapılan yatırımlardan kazanç sağlamaya katkıda bulunur.
Münhasır Haklar: Koruma, başkalarının endüstriyel olarak ticari tasarımdan yararlanma veya kopyalamasını engellemek ya da durdurmak amacıyla, en az 25 yıl boyunca tekel hakkı sağlar.
Markaların güçlendirilmesi: Endüstriyel tasarımlar bir şirketin markasının önemli bir parçası olabilir. Endüstriyel tasarımların korunması bir şirketin markasını korumaya katkıda bulunur.
Lisanslama veya satma fırsatı: Koruma, hak sahibine bir gelir kaynağı olacak şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişiliğe satılabilir veya lisanslanabilir haklar sağlar.
Olumlu görüntü: Koruma, bir şirketin olumlu bir imajını iletmesine yardımcı olur, çünkü endüstriyel tasarımlar bir şirketin ve ürünlerinin pazar değerini artırabilecek işletme varlıklarıdır.

Summary
Review Date
Reviewed Item
endüstriyel tasarım nedir
Author Rating
51star1star1star1star1star