İsim hakkı Sorgulama

Ana sayfa » TMBlog » İsim hakkı Sorgulama

isim hakkı sorgulama

İsim Hakkı Sorgulama

İsim hakkı sorgulama marka isim hakkınızı güvence altına almanız açısından çok önemlidir. Geleneksel ifadeyle isim hakkı sorgulama olarak geçen marka sorgulama veya marka tescil sorgulama işlemi, markaların başvurudan önce uygunluğunu kontrol etmek için yapılır.
isim hakkı sorgulama ifadesi ise patentin halk arasında tescili ifade etmesi sebebiyle sık olarak kullanılmaktadır.

Hemen Marka Sorgula

Öncelikle firmamızda kullanacağımız isimin her zaman eşsiz bir isim olmasını isteriz. Aynı zamanda kullanıcılar olarak istediğimiz markanın tescilinin uygun olmasını isteriz. Ancak günümüzde marka tescili yapmak çok yaygındır ve aklımıza gelen çoğu markanın müsait olması çok uzak bir ihtimaldir. Bu sebeple bir marka yaratma projesine kalkıştığımız zaman çok alternatifli bir repertuarımızın olması gerekmektedir. Elimizdeki kabarık bir liste olması durumunda, markalar konusunda çıkmaz sokağa girdiğimizde alternatiflere yönelme esnekliğini bizlere sağlayacaktır.Haksız kazançların ve çeşitli ihlallerin önüne geçmek için isim hakkını tescil altına almak çok önemlidir. Sektörel ve nice sınıfı gibi parametreleri kullanarak isim hakkı sorgulama yapmak daha önce benzer veya aynı isimlerle tescil edilmiş ve başvurusu yapılmış markalara kolayca erişmenizi sağlamaktadır. isim hakkı sorgulama yaptırdıktan sonra markanızın müsait olması durumunda, istenilen bilgi ve dökümanları ulaştırmanızın ardından başvuru yaparak tescilli bir marka sahibi olabilirsiniz.

İleride olabilecek marka benzerliklerinin önüne geçebilecek tek yol isim hakkı sorgulamadır. Bu sayede olası bir marka ihlalinin önüne geçme konusunda büyük bir avantaj sağlanır. Marka başvurusu yapmadan önce, markamızın başka hak sahipleriyle çakışmadığından emin olmanız gerekmektedir. Çünkü marka tescili almak istediğiniz sektörde daha önce sizinle aynı isim hakkına sahip başka bir marka sahibi bulunabilir. Ve böyle durumlarda sıklıkla yaşandığı şekilde, markanız bülten sırasında itiraz alarak reddedilebilir. Veya tescil alsa bile daha sonradan dava gibi risklere açık hale gelebilir.

Eğer kendi tescilli markanıza sahipseniz aynı zamanda, onu koruma ve benzer olabilecek markalara engel olmayla ilgi efor sarf etmeniz gerekmektedir. Düzenli olarak marka araştırmaları ve bülten takibi yaptırmak, markaların değerini koruması açısından mutlaka gereklidir.

İsim Hakkı Sorgulama ve Başvuru Süreci

Sorguladığınız markanın müsait olması durumunda, TMINDEKS operasyon ekibi hızlıca marka başvurusu için gerekli evrakların hazırlanmasını temin ederek, en kısa süreçte marka tescil başvurusunun TPE’ ne girişini sağlamaktadır.

Hemen Marka Sorgula

Türk Patent ve Marka Kurumu Veri Tabanında isim hakkı sorgulama

Dilediğiniz zaman Türk patent marka tescil sorgulama sayfasından isim hakkı sorgulama hizmetini ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bu veri tabanında marka başvuruları ve daha önceden tescil almış ret edilmiş markalar yer almaktadır.

Ancak TPE üzerinden isim hakkı sorgulama yaparken dikkatli olmanız gerekmektedir. TPE marka sorgulama sitesi, algoritmik benzerlik araştırması yapmamaktadır. Ancak aradığınız sorguların karşılığını bulabilirsiniz. Markalar birbirlerinden harf, hece ve kelimeler olarak ayrılsa bile aynı zamanda, tüketicinin karıştırabileceği şekilde benzer olabilir.

Örnek vermek gerekirse, “SİYAH” ibaresiyle “SİEYAH” ibaresi birbirlerinden harf olarak ayrılıyor olsa bile, marka başvurularını inceleyen marka uzmanları bu iki markanın tüketici nezdinde benzer ve karıştırılabilir olduğu kanısına varabilir. Bu aşamayı geçse bile, yine bülten aşamasında, önceki marka sahipleri tarafından itiraza maruz kalabilir.

Bu tarz bir algoritmik isim hakkı sorgulamayı ancak ve ancak profesyonel vekil firma veya kişilerden alabilirsiniz. Bu araştırma sayesinde marka başvurusu yapmadan önce oluşabilecek riskleri önceden görmenizi sağlar. Bu farkındalıkla beraber dilerseniz markanız da değişikliğe gidebilirsiniz.

Hemen Marka Sorgula

 

isim hakkı  sorgulama öncesi kontrol listesi

İsim hakkı sorgulama işlemine başlamadan önce müşterilerimizden gelen isim hakkı sorgulama talepleri, marka kriterleri açısından ön kontrolden geçmektedir.

Öncelikle tarafımıza araştırılmak üzere gelen markayı mutlak ret nedenlerine göre inceliyoruz.Bu mutlak ret nedenlerine tek tek değinerek markaları tam olarak nasıl bir süzgeçten geçiriyoruz dilerseniz hep beraber üzerinden geçelim.

 1. Marka Olamayacak İşaretler

Sinai Mülkiyet Kanunu açıkça ifade eder ki; “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler” marka kapsamına girebilir.

Bu ifadenin dışında kalan türlerin marka niteliği olamayacaktır.

 1. Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler

Yine Sinai Mülkiyet Kanunu’ nun aynı paragrafından yararlanırsak, “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması” Burada altı çizilecek en kritik nokta “ayırt edilmesini sağlaması” ifadesidir. Yani markanın asli unsurunun kendini diğerlerinden ayırması, farklılığını ortaya koyması gerekmektedir. Bu bilgiye göre prensip olarak söyleyebiliriz ki;

Sadece “A” harfinin marka olarak herhangi bir ayırıcılığı mevcut değildir. Veya “762kooQQQ2120” gibi karmaşık bir ifade tüketici algısında açık ve kesin bir şekilde marka hissiyatı yaratmayacaktır.
Bu bilgiler ışığında tarafımıza gelen isim hakkı sorgulamalarını öncelikle bu ilkeye göre değerlendiririz. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip marka talepleri “marka ayırıcılığını” sağlamadığı için ret edilecektir.

 1. Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı işaretler, marka tescili istenen mal ve hizmetlerin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak unsurlarını direk olarak barındıran ve markanın tüketici nezdinde yarattığı bütünsel algıyı tamamen bu öğelere atıf eden markalardır. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip markaların tescil edilmemesi gerekir.

İncelemelerimizde bu tip isim hakkı sorgulamalarla karşılaştığımızda müvekkillerimize markada değişiklik yapmasını veya ayırıcı unsuru değiştirmesini önermekteyiz. Örnek olarak;

Aşağıdaki ifadeler tanımlayıcı bulunmuştur.

MAKİNA (yanlış yazım) – MAKİNE
KARASÖR/KARSÖR/KARİSÖR (yanlış yazım) – KAROSER

Coğrafi Kaynağa özgü ürünleri işaret eden markalar.

SARIGÖL SULTANİ ÜZÜMÜ (YİDK: 2014-M-4708)
EDREMİT ZEYTİNYAĞI
İNEGÖL MOBİLYA PLAZA (YİDK: 2014-M-1440)
OSMANCIK PİRİNÇLERİ
AYVALIKZEYTİN

 1. Önceki marka tescilleriyle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler

Tescili talep edilen markaların, aynı faaliyet alanında daha önce tescili veya koruması olan markalarla aynılığı veya tüketicinin ayırt edemeyeceği kadar benzer olması, mutlak ret nedenlerinin en önemlilerindendir.

Tarafımıza gelen marka tescil taleplerinde yaptığımız en kapsamlı inceleme ve isim hakkı sorgulamalarında, veri tabanlarında kayıtlı markalarla benzerliğin olup olmadığına bakılmasıdır.

ANJELICA – ANGELICA
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

POLİMER –  POLYMER
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

marka patent sorgulama

 1. Ticaret Alanında ortak kullanıma açık işaretler

Hali hazırda herkesin kullanımına açık işaretler, marka tescili olarak tek bir hak sahipliği üzerine tekel hakkı verilemez. Bu tip kullanımlar ilgili işaret veya ibare herhangi bir münhasr hak sağlamamaktadır.
Müvekkillerimizden gelen isim hakkı sorgulama taleplerinde, tescili istenen markanın bütünü veya en niteleyici unsurunda bu tarz işaretlerin varlığı detaylı olarak incelenir.

Örnek olarak; OHIM, park hizmetleri için aşağıdaki işaretin bu madde hükmü kapsamında reddedileceğini belirtmiştir.

marka sorgulama

 1. Malın Doğal yapısından kaynaklanan işaretler

Ürünlerin kendi doğasından gelen şekiller, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller ve ürünlere asli değerini veren şekiller, münhasır bir hak olarak tescil edilemezler.

Mesela Futbol topunun, küre şeklinde olması ve bu şeklin korunmak istenmesi, hak sahipliğine münhasır bir hak sağlamaz ve tescil edilemez.

 1. Halkı yanıltacak işaretler

Ürün ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi belirticileriyle alakalı işaretler, nedeniyle tüketicinin yanılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının tespiti gerekmektedir.

Örnek olarak; “chicken deluxe sandwich crunchy” marka müracaatı TPE tarafından emtia listesinde yer alan “etli sandviçler, domuz etli sandviçler, balıklı sandviçler.” için malların niteliği itibariyle yanıltıcı bulunarak reddedilmiştir.

Şöyle ki, başvuruda yer alan “chicken” ibaresi ürünün tavuktan yapıldığı yönünde doğrudan bir algı yaratmakta olup, başvuru konusu markanın yukarıda belirtilen mallar için kullanımı halinde tüketicilerin malın niteliği konusunda yanılması kaçınılmaz olacaktır.

Ancak, başvurunun eşya listesinde yer alan “sandviçler” ibaresi “tavuklu sandviçleri” kapsayıcı nitelikte olduğundan, markanın yanıltıcılığa yol açmadan kullanılacağı varsayılarak başvurunun “sandviçler” için ilan edilmesi uygun görülmüştür. .

 1. Devletlere ve hükümdarlıklara ait resmi amblem, bayrak, işaretler

Paris Sözleşmesi’ ne taraf ülkelere ait hükümdarlık armaları, amblemleri ve bayrakları ve devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri, münhasır bir hak olarak hak sahiplerinin tekeline verilemez. Marka tescil ve isim hakkı sorgulama taleplerinde yer alan ve markanın bütünlüğünde ve öğelerinde bulunan bu tip işaretler nedeniyle markalar ret kararı alabilir.

marka tescil sorgulama

 1. Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler

Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler, marka olarak tescil edilemezler. Tarihi ve kültürel yapıların fotoğraf, resim ya da isimlerini içeren marka başvuruları bu kapsamda değerlendirilir. (Örnek: “Anıtkabir”, “Ayasofya”, “Selimiye Camii”, “Dolmabahçe Sarayı”, vs.)

 1. Dini değerler ve semboller

Toplumun dini duygu ve inançlarını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren işaretler bu kapsamda değerlendirilir. (Örneğin, “Allah”, “Hz. Muhammed”, kutsal kitapların isimleri v.b.)

 1. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

 2. Tescilli Coğrafi işaretler

TMindeks olarak tüm isim hakkı sorgulama işlemlerinizde ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Aşağıda ki formu kullanarak, tescil almak istediğiniz markayla ilgili detayları bizimle paylaşmanız durumunda sizlere en kısa sürede markanızın uygunluğuyla ilgili dönüş yapılacaktır.
Unutmayın ki; bir marka tescili sürecinin %80 riskleri ilk planda yapılan hazırlık aşamasında önlenebilir.

 

isim hakkı sorgulaması yapmak hangi durumlardan kaçınmanız sağlar

Marka Tecavüzü:

Mevcut bir önceki hak sahibine ait benzer veya birebir bir marka seçerseniz, sürecin sonunda davayla karşı karşya gelme ve ciddi yaptırımları olan bir süreç yaşama ihtimaliniz vardır.

Kısmi Kullanım:

Markanız başvurduğunuz belli emtialarda tescil alsa bile, tescilini almak istediğiniz tüm emtialarda hak sahipliğiniz olmaz ve bu markanızın ileride olası büyüme ihtimalini azaltır.
Tescil alamama: Markanız inceleme veya yayına itiraz aşamasında önceki bir hak sahibi sebebiyle kurum tarafından ret edilir. Süreç boyunca tüm harcamalarınız ve emekleriniz boşuna gider.

İtibar kaybı:

Kullanmaya başladığınız ve yatırım yaptığınız markayı belli bir süreden sonra hukuki sebeplerle kullanamamaya başlarsınız ve bu size sektör ve çevrenizde itibar kaybı olarak geri döner.

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
isim hakkı sorgulama
Author Rating
51star1star1star1star1star

İsim hakkı Sorgulama” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

 
%d blogcu bunu beğendi: