Patent Alma

patent alma

Patent Alma

Türkiye’ de Patent Alma olarak nitelendirilse de kullanıcıların birçoğu patent ile marka tescili birbirine karıştırmaktadır. Patent alma, bir buluşun kendi üzerine tescilini alma dışında aynı zamanda birşeyleri kendi üzerine tescil ettirme gibi geleneksel bir anlam barındırır hale gelmiştir. Vekiller olarak bizlerde artık müvekkillerimiz patent almak istiyorum dediğinde tam olarak hangi manada söylediğini anlamak için çeşitli sorular yöneltmekteyiz.

Gerçek Manada Patent Alma

Müvekkillerimiz gerçek manada buluşlarını tescil ettirmek istediklerinde tabi ki öncelikle sazı kendilerine bırakmaktayız. Öncelikle patent sürecinde buluşu anlama kısmı belki de vekiller açısından en kritik aşamalardan biridir. Anlamanın en iyi yolu ise, buluşu müşterinin yöntemine göre değil de, patent literatürünün istediği şekilde buluşçuya anlattırmaktır.

Patent alma sürecinde buluşu en ince detayına kadar öğrenmek ve buluşçu tarafından doldurulacak bir buluş bilgi formu, patent tarifnamesinin yazımında nirengi olmaktadır. Patent tarifnamesini yazacak olan patent uzmanı, ilgili buluş bilgisini alarak öncelikle önceki tekniğin tam olarak tespit edilmesini sağlayan patent sorgulama işlemi yapmaktadır.

Patent Sorgulama işlemi, patentlerin yazımından önce yapılması çok önemlidir. Çünkü yapılacak araştırma sonucunda belki de başvurulmak istenen patentin daha önce var olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun ötesinde, bulunan önceki benzer dosyaların patent tarifnamesine eklenerek, patent iddialarının daha güçlü şekilde ifade edilmesi mümkündür.

Bunun yanında buluşçunun patente konu olan ürün veya yöntemin, tarifnamedeki halini somutlaştıracak ilgili teknik çizimleri bu hazırlık sürecinde teslim etmesi gereklidir. Çizimler patentlerin araştırılmasında ve patente karar verecek kurum uzmanlarının değerlendirmesinde ciddi bir önemi vardır.

Tarifname yazım ve başvuru süreci

Patent uzmanı, buluş sahibinden gelen bilgiler ve araştırmalar sonucunda patent literatürüne göre patent tarifnamesini yazmaya başlar ve gerekli görmesi halinde netleştirmek istediği konuları buluş sahibiyle tekrar tekrar müzakere edebilir.

Patent başvurusuna hazırlık sürecinin sonunda patent uzmanı hazırladığı tarifname ve diğer evrakları buluş sahibine sunarak, başvuru yapılmadan önce son teyidi talep eder. Buluş sahibinin düzeltme istemesi durumunda patent uzmanı gerekli düzenlemeleri yaparak teyidi alır.
Gerekli resmi evrak ve ödemelerin yapılmasının ardından patent başvuru hangi ülke veya bölgede isteniyorsa ilgili kurum veya kurumlarda başvuru dosyalanır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir