Patent isim Sorgulama

Ana sayfa » TMBlog » Patent isim Sorgulama

patent isim sorgulama

Patent isim sorgulama

Patent isim sorgulama teknik ifade ediş açısından yanlış olsa da müşterilerimizin ağız alışkanlığı sebebiyle sıklıkla duyduğumuz bir terimdir. Müvekkillerimiz patent isim sorgulamak istiyorum dediğinde bir markanın tescile uygun olup olmadığını öğrenmek istediğiniz anlıyoruz.

Peki müşterilerimizden gelen patent isim sorgulama talepleri akabinde ne gibi ön araştırma işlemleri yapıyoruz dilerseniz bu konuya kısaca değinelim.

Öncelikle tarafımıza araştırılmak üzere gelen markayı mutlak ret nedenlerine göre inceliyoruz.
Bu mutlak ret nedenlerine tek tek değinerek markaları tam olarak nasıl bir süzgeçten geçiriyoruz dilerseniz hep beraber üzerinden geçelim.

1. Marka Olamayacak İşaretler

Sinai Mülkiyet Kanunu açıkça ifade eder ki; “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler” marka kapsamına girebilir.

Bu ifadenin dışında kalan türlerin marka niteliği olamayacaktır.

marka tescil sorgulama 2

2. Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler

Yine Sinai Mülkiyet Kanunu’ nun aynı paragrafından yararlanırsak, “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması” Burada altı çizilecek en kritik nokta “ayırt edilmesini sağlaması” ifadesidir. Yani markanın asli unsurunun kendini diğerlerinden ayırması, farklılığını ortaya koyması gerekmektedir. Bu bilgiye göre prensip olarak söyleyebiliriz ki;

Sadece “A” harfinin marka olarak herhangi bir ayırıcılığı mevcut değildir. Veya “762kooQQQ2120” gibi karmaşık bir ifade tüketici algısında açık ve kesin bir şekilde marka hissiyatı yaratmayacaktır.
Bu bilgiler ışığında tarafımıza gelen patent isim sorgulamalarını öncelikle bu ilkeye göre değerlendiririz. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip marka talepleri “marka ayırıcılığını” sağlamadığı için ret edilecektir.

3. Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı işaretler, marka tescili istenen mal ve hizmetlerin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak unsurlarını direk olarak barındıran ve markanın tüketici nezdinde yarattığı bütünsel algıyı tamamen bu öğelere atıf eden markalardır. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip markaların tescil edilmemesi gerekir.

İncelemelerimizde bu tip patent isim sorgulamalarla karşılaştığımızda müvekkillerimize markada değişiklik yapmasını veya ayırıcı unsuru değiştirmesini önermekteyiz. Örnek olarak;

Aşağıdaki ifadeler tanımlayıcı bulunmuştur.

MAKİNA (yanlış yazım) – MAKİNE
KARASÖR/KARSÖR/KARİSÖR (yanlış yazım) – KAROSER

Coğrafi Kaynağa özgü ürünleri işaret eden markalar.

SARIGÖL SULTANİ ÜZÜMÜ (YİDK: 2014-M-4708)
EDREMİT ZEYTİNYAĞI
İNEGÖL MOBİLYA PLAZA (YİDK: 2014-M-1440)
OSMANCIK PİRİNÇLERİ
AYVALIKZEYTİN

4. Önceki marka tescilleriyle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler

Tescili talep edilen markaların, aynı faaliyet alanında daha önce tescili veya koruması olan markalarla aynılığı veya tüketicinin ayırt edemeyeceği kadar benzer olması, mutlak ret nedenlerinin en önemlilerindendir.

Tarafımıza gelen marka tescil taleplerinde yaptığımız en kapsamlı inceleme ve patent isim sorgulamalarda, veri tabanlarında kayıtlı markalarla benzerliğin olup olmadığına bakılmasıdır.

ANJELICA – ANGELICA
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

POLİMER –  POLYMER
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

marka patent sorgulama

5. Ticaret Alanında ortak kullanıma açık işaretler

Hali hazırda herkesin kullanımına açık işaretler, marka tescili olarak tek bir hak sahipliği üzerine tekel hakkı verilemez. Bu tip kullanımlar ilgili işaret veya ibare herhangi bir münhasr hak sağlamamaktadır.
Müvekkillerimizden gelen patent isim sorgulama taleplerinde, tescili istenen markanın bütünü veya en niteleyici unsurunda bu tarz işaretlerin varlığı detaylı olarak incelenir.

Örnek olarak; OHIM, park hizmetleri için aşağıdaki işaretin bu madde hükmü kapsamında reddedileceğini belirtmiştir.

marka sorgulama

6. Malın Doğal yapısından kaynaklanan işaretler

Ürünlerin kendi doğasından gelen şekiller, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller ve ürünlere asli değerini veren şekiller, münhasır bir hak olarak tescil edilemezler.

Mesela Futbol topunun, küre şeklinde olması ve bu şeklin korunmak istenmesi, hak sahipliğine münhasır bir hak sağlamaz ve tescil edilemez.

7. Halkı yanıltacak işaretler

Ürün ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi belirticileriyle alakalı işaretler, nedeniyle tüketicinin yanılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının tespiti gerekmektedir.

Örnek olarak; “chicken deluxe sandwich crunchy” marka müracaatı TPE tarafından emtia listesinde yer alan “etli sandviçler, domuz etli sandviçler, balıklı sandviçler.” için malların niteliği itibariyle yanıltıcı bulunarak reddedilmiştir.

Şöyle ki, başvuruda yer alan “chicken” ibaresi ürünün tavuktan yapıldığı yönünde doğrudan bir algı yaratmakta olup, başvuru konusu markanın yukarıda belirtilen mallar için kullanımı halinde tüketicilerin malın niteliği konusunda yanılması kaçınılmaz olacaktır.

Ancak, başvurunun eşya listesinde yer alan “sandviçler” ibaresi “tavuklu sandviçleri” kapsayıcı nitelikte olduğundan, markanın yanıltıcılığa yol açmadan kullanılacağı varsayılarak başvurunun “sandviçler” için ilan edilmesi uygun görülmüştür. .

8. Devletlere ve hükümdarlıklara ait resmi amblem, bayrak, işaretler

Paris Sözleşmesi’ ne taraf ülkelere ait hükümdarlık armaları, amblemleri ve bayrakları ve devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri, münhasır bir hak olarak hak sahiplerinin tekeline verilemez. Marka tescil ve patent isim sorgulama taleplerinde yer alan ve markanın bütünlüğünde ve öğelerinde bulunan bu tip işaretler nedeniyle markalar ret kararı alabilir.

marka tescil sorgulama

9. Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler

Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler, marka olarak tescil edilemezler. Tarihi ve kültürel yapıların fotoğraf, resim ya da isimlerini içeren marka başvuruları bu kapsamda değerlendirilir. (Örnek: “Anıtkabir”, “Ayasofya”, “Selimiye Camii”, “Dolmabahçe Sarayı”, vs.)

10. Dini değerler ve semboller

Toplumun dini duygu ve inançlarını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren işaretler bu kapsamda değerlendirilir. (Örneğin, “Allah”, “Hz. Muhammed”, kutsal kitapların isimleri v.b.)

11. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

12. Tescilli Coğrafi işaretler


 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Patent İsim Sorgulama
Author Rating
51star1star1star1star1star

Bir Cevap Yazın

 
%d blogcu bunu beğendi: