Patent Tescili Avrupa

Ana sayfa » Patent Tescili Avrupa patent tescili

PATENT TESCİLİ AVRUPA

EPC Avrupa Patent Sözleşmesi, başvuru sahibinin tek bir başvuru yoluyla Avrupa ülkelerinin çoğunda bir patent tescili elde etmesini sağlar. Bir Avrupa patenti verildiği her ülkede ulusal bir patentle aynı haklara sahiptir.

Bir ülkede patent almak için o ülkedeki patent bürosuna başvurmanız gerekir. Avrupa genelinde patent koruması talep edilen bir patent için, her ülke için ayrı başvuru ve süreçlerin geçirilmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, 1978 yılından bu yana, bir dizi ülkede geçerliliği olabilecek bir Avrupa patenti elde etmek için bir Avrupa patent başvurusu yapmak mümkündür.

Bir Avrupa patenti, Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) üyesi ülkelerde tabiri caizse daha kestirme bir yoldan patentlerin elde edilmesine yönelik kolay ve ucuz bir alternatif sağlamaktadır. AB’nin üyelerinin tamamı EPC üyesi olmasına rağmen, EPC üyelerinin tamamının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden fazlası olduğunu söylemek gerekir.

EPC’nin üye ülkelerinin herhangi birinde veya tamamında koruma başvurusunda bulunmayı talep edebilirsiniz. Genellikle, üye ülkelerin üçünde veya daha fazlasında patent koruması istiyorsanız, EPC ulusal patentlerden daha uygun maliyetli bir tercih olacaktır.


EPC PATENT SÜRECİ

Başvuru

Bir Avrupa patent başvurusu aşağıdaki adımlardan oluşur:

  • Buluşun genel bir açıklaması
  • İstemler
  • Çizimler (varsa)
  • Buluş özeti

Başvurular EPO’nun resmi dilleri İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak yapılabilir. Eğer başvuru bu dillerden biriyle yapılmamışsa ayrıca bir çeviri işlemi yapılması gerekmektedir.

Şekli İnceleme

Avrupa Patenti tescili alma prosedürünün ilk adımı, başvurunun ardından, yapılan şekli incelemedir. Şekli inceleme sırasında, tüm istenen bilgi ve dökümanların sunulup sunulmadığını belirlemektir. Bu incelemenin ardından başvuru tarihi dosyaya resmi olarak atanır.

İnceleme sırasında aşağıdaki kriterler aranmaktadır;

  • Avrupa Patentinin istendiğini gösteren doküman ve bilgiler
  • Başvuru sahibi bilgileri
  • Buluşun buluşun tanımı ve özeti

Buluşun açıklaması içerisinde herhangi bir istem sunulmadıysa, istem sunmak için 2 aylık süre mevcuttur.

Bu süreçleri takiben buluşun şekli olarak incelenmesine geçilir. Şekli inceleme sırasında, tüm patent isteme formları, tarifname ve çizimler, abstract; aynı zamanda buluş sahibi bilgileri, varsa vekil bilgileri ve ödeme bilgileri incelenir.

Araştırma 

Şekli inceleme süreci tamamlandıktan sonra, Patent araştırma raporu hazırlanır. Araştırma sırasında buluşun yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre ilgili olabilecek dosyalar incelenir. Araştırma asli olarak istemler üzerinden yapılıyor olsa bile, buluşun genel açıklamasındaki bilgilerde dikkate alınmaktadır. Araştırma işlemi tamamlandıktan sonra, araştırma sonuçları ilgili doküman ve uzmanın verdiği yazılı görüş başvuru sahibine iletilir.

Başvurunun yayını

Patent başvurusu, başvuru tarihi veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 18 aylık süre içerisinde, araştırma raporuyla birlikte yayınlanır. Yayının ardından başvuru sahibinin dosyayı incelemeye götürme konusunda karar vermek için 6 aylık süresi mevcuttur. Aynı zaman dilimi içerisinde başvuru sahibi, seçeceği ülkelerle ilgili harç ve diğer ücretleri ödemesi gerekmektedir. Yayın tarihi itibariyle ilgili patent başvurusu, seçilen ülkelerde ön koruma altına alınmaktadır. Ancak yine de seçilen ülkelerin kendi patent kanunlarına göre ilgili ön korumayı sağlamak için, istemlerin ilgili ülkenin diline çevrilmesi gerekebilir.

İnceleme

İnceleme talebinden sonra, EPO ilgili başvurunun patentlenebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığını incelemeye başlar. İnceleme birimi genelde 3 kişiden oluşmaktadır ki; bunlardan biri; buluş sahibiyle direk olarak temasta olan kişidir. İncelemenin sonunda, başvurunun patent tescili alıp alamayacağı, ilgili birim tarafından belirlenir.

Patent Onayı

İnceleme birimi patent ile ilgili kabul kararı verdikten sonra, patentin kabulü Avrupa Patent Bülten’ inde yayınlanmaya başlar.

Validasyon 

Patent Kabul kararı yayınlanmaya başlandıktan sonra, patent önceki adımlarda seçilen ülkelerin belirlediği spesifik zaman dilimlerine göre, ilgili ülkesel korumaları sağlamak için valide edilmelidir.

İtiraz Süreci

Patent onaylandıktan sonra, 3. Kişi ve kurumlar tarafından itiraz edilebilir durumdadır ki; genelde başvuru sahibinin rakipleri olma olasılığı çok yüksektir. Bu itirazlar patent onayının Avrupa Patent Bülteni’ nin yayınlanmasından itibaren 9 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.