Patent Tescili PCT

Ana sayfa » Patent Tescili PCT pct patent tescil

Patent Tescili PCT

PCT, 152 ülkeyi kapsayan uluslararası bir antlaşmadır. PCT patent tescili, bir buluş için, birçok ayrı ulusal veya bölgesel başvuru yapmak yerine, tek bir “uluslararası” patent başvurusu yaparak, aynı anda çok sayıda ülkede patent koruması talep etmeyi mümkün kılmaktadır. Patentlerin incelenmesi ve sonucunda patent verilip verilmeyeceğinin kararı, ulusal veya bölgesel patent ofislerinin insiyatifindedir.

PCT Nedir ?

PCT patent tescili, uluslararası patent koruması istediğinde dünyanın önde gelen şirketleri, araştırma kurumları ve üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ve bireysel müracaatlar içinde kullanılmaktadır.

​Bir PCT sözleşmesine üye ülkenin bir vatandaşı veya mukimi iseniz, uluslararası bir patent başvurusunda bulunma hakkına sahipsiniz. Uluslararası başvuruda adı geçen birkaç hak sahibi varsa, yalnızca bir tanesinin bu gereksinime uyması yeterlidir.

Pct Patent Süreci

PCT prosedürü şunları içerir:

Başvuru: Ulusal veya bölgesel bir Patent Ofisi aracılığıyla veya direk WIPO ile doğrudan PCT organizasyonun kabul ettiği dilde uluslararası bir başvurunun yapılması.

Uluslararası Araştırma: “Uluslararası Araştırma Kurumu” (ISA) yayınlanmış patent belgelerini ve teknik literatürü araştırarak ve buluşunuzun potansiyel patentlenebilirliğine ilişkin yazılı görüş ve araştırma raporunu hazırlar.pct patent

Uluslararası Yayın: Başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra uluslararası başvurunuzun içeriği dünyaya açıklanır.

Uluslararası Ön İnceleme (isteğe bağlı): Talebiniz üzerine Uluslararası Araştırma Kurumu, ulusal aşamadan önce başvurunuz için ek bir ulusal fazdaki patentlenebilirlik analizini yapmaktadır.

Ulusal Aşama: PCT patent tescili prosedürünün bitiminden sonra, ilk başvurunuzu takiben 30 ay içerisinde, patentinizi korumak istediğiniz ülkelelerde incelenmek ve patent alınıp alınmayacağının kararının verilmesi için ulusal veya bölgesel ofislere gönderilir.

Araştırma 

PCT başvurusunun uluslararası araştırmasını hangi ofis yapar?

PCT sözleşmesine taraf olan ülkeler tarafından belli ülke ofisleri Uluslararası Arama Otoriteleri (ISA) olarak atanmıştır: Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Şili, Mısır, Finlandiya, Hindistan, İsrail, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, İspanya, İsveç, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ve Bölge Ofisleri olarak, Avrupa Patent Ofisi ve İskandinav Patent Enstitüsü. Türk Patent ve Kurumundan gerçekleşen başvurularda, araştırma otoritesi olarak Avrupa Patent ofisi ( EPO ) seçilmektedir.

PCT uluslararası araştırma nedir?

PCT uluslararası araştırması, birçok patent başvurusunun yapıldığı dillerde (Çin, İngilizce, Almanca, Japonca ve bazı durumlarda Fransızca, Korece, Rusça ve İspanyolca) ilgili patent dokümanlarının ve diğer teknik literatürün yüksek özen gösterilerek araştırılmasıdır. Araştırma sonuçları, uluslararası araştırma raporuyla ve ilgili araştırma ofisi uzmanının buluşunuzun potansiyel patentlenebilirliği hakkındaki yazılı görüşüyle beraber yayınlanır.

Uluslararası araştırma raporunun değeri nedir?

Rapor, PCT sözleşmesine taraf olan ülkelerde patent elde etme şansınızı değerlendirmenizi sağlar. Rapor dokümanlarında önceki teknik dikkate alınarak bir patent verilmesini engellemeyeceği anlaşılan patent başvuruları için, koruma başvurusunda bulunmak istediğiniz ülkelerdeki patent ofislerine, ulusal aşama inceleme raporuna gönderebilirsiniz. Bir araştırma raporu olumsuzsa (örneğin buluşunuzun yeniliğine ve / veya buluş basamağını çürüten dosyalar listelenmişse), uluslararası patent başvurunuzdaki istemleri değiştirme ve daraltma gibi seçeneklere sahipsiniz. ( Tabi bu gibi revizyonları yaparken, tarifnamenin genel hatlarının dışına çıkmayacak bilgiler üzerinden hareket etme zorunluluğu mevcuttur. )

Uluslararası Araştırma Kurumu’ nun yazılı görüşü nedir?

Her uluslararası başvuru için ilgili araştırma otoritesi olan patent ofisi, buluşun araştırma raporu sonuçlarının ışığında patentlenebilirlik kriterlerini ne kadar karşıladığına dair bir ön ve bağlayıcı olmayan bir yazılı görüş verir. Uluslararası araştırma raporuyla birlikte size gönderilen bu yazılı görüş, uluslararası başvurunuzun metnine özel bir gönderme yaparak, araştırma raporunun sonuçlarını anlamanıza ve patent elde etme şansınızı yorumlamanıza yardımcı olur. Yazılı görüş, başvuruyla aynı zamanda kamuya açıklanır.

PCT Uluslararası ek araştırma nedir ?

Ek uluslararası araştırma, başvuru sahibinin, ilk uluslararası arama gerçekleştiren araştırması otoritesi dışında bir başka araştırma otoritesi tarafından gerçekleştirilecek bir veya daha fazla uluslararası araştırmanın talep edilmesine izin verir. Ek araştırma raporu, ulusal patent aşamasında geçildiğinde karşımıza çıkabilecek yeni patent dokümanlarının ve diğer teknik literatürün riskini azaltma potansiyeline sahip olduğundan, başvuru sahipleri tarafından bazı durumlarda tercih edilebilir mahiyettedir.

Yayın 

PCT kapsamındaki uluslararası yayın hangi bölümden oluşur?

WIPO, uluslararası başvuruyu, uluslararası araştırma raporuyla birlikte (eğer daha önce başvuru geri çekilmediyse) başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten kısa bir süre sonra yayınlar.

İnceleme ve Ulusal Faz 

Uluslararası ön inceleme nedir?

Uluslararası ön inceleme, Uluslararası araştırma kurumunun yazılı görüşünün dayandığı aynı standartları kullanarak, buluşun potansiyel patentlenebilirliğinin ikinci bir değerlendirmesidir (. Uluslararası araştırma raporunda tanımlanan dökümanları ve Uluslararası Araştırma Kurumu yazılı görüşünde bulunan sonuçları aşmak için uluslararası başvurunuzda değişiklikler yapmak isterseniz, uluslararası ön incelemede inceleme sürecine aktif olarak katılım ve ulusal faza geçmeden önce ulusal fazda bulunabilecek potansiyel bulguları elde etme şansı yakalarsınız. Prosedürün sonunda, patentlenebilirlik hakkında uluslararası bir ön rapor yayınlanacaktır.

Ulusal faza nasıl girebilirim?

Uluslararası başvurumuzu, hangi ülkelerde korumak istediğinizi isteyip istemediğinize karar verdikten sonra, ulusal evreye girme şartlarını yerine getirebilirsiniz. Bu gereklilikler, ulusal faz için belirlenmiş ücretleri ödemek ve istenilen ülke veya bölgelere göre başvurunun çevirilerini yapmaktır. Ulusal faza geçiş işlemi, PCT sözleşmesine taraf ülkelerin çoğunluğunun kabul ettiği şekilde, başvuru tarihinden itibaren 30. ayın sonuna kadar yapılmalıdır. Ulusal evreye girişle bağlantılı olarak yurtdışı vekillerle çalışma zorunlulukları doğabilir.

Ulusal evredeki aşamalar nelerdir ?

Başvuru ulusal evreye girdikten sonra, ulusal veya bölgesel patent büroları, patent onayı verilip verilmeyeceğiyle ilgili genel inceleme sürecine başlarlar. Ulusal veya bölgesel bu ofisin incelemesi sırasında, PCT uluslararası araştırma raporu, yazılı görüş ve tercih edilmişse uluslararası ön inceleme raporu dikkate alınır.