Tasarım Lahey

endüstriyel tasarım yurtdışıEndüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline ilişkin Lahey Sistemi tek uluslararası başvurusu ile 66′ dan fazla bölgede 100 tasarımları kadar kayıt için pratik iş çözümü sağlar. Lahey Anlaşması, WIPO’ da açılan tek bir uluslararası başvuru ile Lahey Protokolü üyesi ülke ve hükümetler arası örgütlerde tasarım haklarının edinilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesi için bir mekanizma sağlamaktadır.

Lahey Anlaşması, kullanıcılara farklı pazarlardaki tasarımlarının korumasını, kolay ve hızlı bir şekilde edinmelerini sağlayarak kullanıcılara zamandan ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlamaktadır.

​Lahey Sistemini Kimler Kullanabilir?

​Lahey sistemine başvuruda bulunma hakkına sahip olmak için,

aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak gereklidir.

​1. Sözleşmeye Taraf bir ülke veya bölgenin ( EUIPO veya OAPI )  vatandaşı olmak.

2. Sözleşmeye taraf bir ülke veya bölgede ikametin olması.

3. Sözleşmeye taraf bir ülke veya bölgede firmanın bulunması.

Başvuru

Lahey sistemine yapılacak başvurular, ulusal patent ofisi yoluyla veya direk olarak WIPO’ ya yapılabilir.

Şekli İnceleme 

Başvurunun ardından WIPO şekli gereklilikleri sağlayıp sağlamadığını belirlemek için dosyayı şekli olarak incelemeye başlar. Şekli inceleme genel itibariyle dosyada kullanılan tasarım görsellerinin kalitesine ve ödemelerin doğruluğunu kontrol etmektedir. WIPO tarafından bildirilecek çeşitli uygunsuzlukların 3 ay içerisinde düzeltilmesi gerekmektedir.

Yayın

Şekli incelemenin tamamlanmasından ve yaklaşık 6 ay sonra başvuru WIPO Bülteni’ nde yayınlanmaya başlar.

Asli İnceleme 

Bülten yayınının ardından WIPO başvuruyu, başvuru sahibinin seçtiği ülkelere gönderir. Ülkeler kendi mevzuatlarına göre başvuruyu inceler ve bu sırada çeşitli red kararları ve uygunsuzluklar gelebilir. Her ülke, herhangi bir olumsuz kararı bülten yayınından itibaren 6 ay içinde iletmelidir. Bu 6 aylık süreç ülkelerin kendi mevzuatlarına göre 12 aya kadar çıkabilir. Başvuru bu sırada ülkesel bültendede yayınlandığı için itirazlara açıktır.

Dosyada herhangi bir olumsuz süreç yaşanmazsa başvuru tescile hak kazanır.


SIK SORULAN SORULAR

Lahey başvurusu yapmadan önce ulusal bir başvuru yapmam gerekli midir ?

Herhangi bir ulusal başvuru yapılması gerekli değildir.

Uluslararası Lahey  başvurusu WIPO tarafından nasıl değerlendirilir ?

Uluslararası başvurunun alınması üzerine, WIPO başvurunun öngörülen resmi gerekliliklere uygunluğunu kontrol eder.

Eğer başvuru bu gereklilikleri yerine getiriyorsa, WIPO, başvuruyu tescile kaydederek, uluslararası tescil belgesini sahibine gönderir. İlgili uluslararası tescil, WIPO’nun resmi web sitesindeki Uluslararası Tasarım Bülteni’nde yayınlanır.

Uluslararası başvuru, beklenen gerekliliklere uygun değilse, WIPO başvuru sahibine, gönderilen bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapmak üzere “usulsüzlük bildirimi” gönderir.

Rüçhan hakkı mevcut mudur ?

1999 Yasasının 6. Maddesi uyarınca, Paris Sözleşmesine Taraf Devletlerden birinde veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerde yapılan ilk ulusal veya bölgesel dosyalama esas alınarak  öncelik hakkı talep. Sözleşmeye taraf ülkelerde yapılan başvurular dosyalama tarihinden itibaren altı ay içinde olmak şartıyla, uluslararası başvurularda sunulabilir.

Uluslararası başvuruda yayın erteleme talebi yapılabilir mi ?

Normal şartlarda uluslararası başvurudan yaklaşık 6 ay sonra, bülten yayını yapılmaktadır. Başvuru sahibinin talep etmesi üzerine, yayın rüçhan hakkının oluştuğu tarihten itibaren 30 ay boyunca ertelenebilir.

Uluslararası başvurunun geçerlilik süresi ne kadardır ?

Uluslararası tescilin geçerlilik süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Tercih edilen ülkelerin maksimum süreleri dikkate alınarak beşer yıllık periyodlarla yenilenebilir.