Faydalı Model Başvuru Ücreti

Ana sayfa » TMBlog

faydalı model başvuru ücretiFaydalı model başvuru ücreti / Faydalı model ile bir patent arasındaki farklar nelerdir?

Teknik buluşlar hem patentler hem de faydalı modeller tarafından korunabilir. Ancak tabi ki, kimyasal ve biyolojik süreçlerin sadece patentle korunabileceğini, faydalı modeller olarak korunmadığını lütfen unutmayın.

Ayrıca faydalı modellerin koruma süreleri patentlerden farklılık arz etmektedir. Faydalı modeller en fazla 10 yıl korunabilir.

Faydalı modellerde, buluş basamağı gibi buluşun yaratıcılık tarafını temsil eden nitelikler aranmamaktadır. Ancak tabi ki; faydalı modellerde yenilik ve endüstriyel uygulanabilirlik konularında araştırmaya tabidir. Bu, faydalı modellerin patentlerden daha kolay, daha hızlı ve ucuz olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, faydalı modellerin patentlere nazaran hukuki süreçlerde sorun yaşama ihtimali daha yüksektir.

Faydalı model başvurusunda bulunurken ne gibi dökümanlar gereklidir?

Buluşumuzun detaylı olarak açıklandığı ve mevcut tekniğe yenilik getiren avantajları sıraladığımız tarifname eşlik etmelidir. Bu tarifname buluş özeti, genel tanımlar bir veya birden fazla teknik çizimle desteklenmelidir.

Ayrıca buluşta ana olarak korumak istediğimiz fonksiyon ve geliştirmeler için istemde bulunmanız gerekir. İstemlerin içeriği, faydalı modelinizin koruma kapsamını belirlemektedir. Bu sebeple, istemler kadar tarifnamede nasıl ifade edildiği de özellikle önemlidir.

 

Faydalı model başvuru ücreti ne kadardır ?

Faydalı model başvuru ücreti yaklaşık 2000 TL’ lik bir maliyet oluşturmaktadır. Bu ücretin içeriğine başvuru dosyanızın bir vekil tarafından araştırılması, hazırlanması ve kurumda dosyalanması da dahildir. Ayrıca başvurunun tescil alma kararı çıktığında ödenecek belge ücretleri bu rakama dahil değildir.

Faydalı Modelin 10 yıl boyunca koruma altında kalması için yıllık harçlarının sistematik olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu yıllık ücretler zamanında veya hiç ödenmezse, faydalı model geçersiz sayılmaktadır.

Faydalı modelin tescili ne kadar sürer?

Yaklaşık olarak 12 – 18 ay civarı sürmektedir. Ancak tabi ki tüm sinai mülkiyet hakları, başvuru itibariyle öncelik hakkına sahiptir ve koruma altındadır.

Başvuru yapmak için bir patent vekili gerekli midir ?

Başvuru sahipleri kendileri başvuru yapabilirler. Bir patent vekiline başvurmaya karar verip vermemek başvuranın takdirindedir. Ancak patent ve faydalı modeller gibi karmaşık Sinai mülkiyet hakları en ufak hatalarda, ciddi hak kayıplarına sebep olabilir. Bu sebeple bir patent vekilinin denetiminde sürecin yürütülmesi çok daha doğru olacaktır.

 

İstem nedir?

İstemler, faydalı modelin koruma kapsamını belirlemektedir. Tarifname ve çizimler, yalnızca istemleri göstermek için kullanılır. Bu nedenle, istemlerin tarifnamede nasıl ifade edildiği  çok önemlidir.

İstemlerde korunması istenen teknik özellikler bulunmalıdır. Buluşun amacı veya avantajları ile ilgili bilgiler,istemlerin konusu değildir.


Faydalı Model Başvuru Ücretleri Tablosu

Hizmetin Açıklaması

Resmi Harç

Hizmet Bedeli

Toplam

Faydalı Model Başvuru Ücreti 45 TL 1.455 TL 1.500 TL
Faydalı Model Araştırma Raporu Ücreti 590 TL 200 TL 790 TL
Faydalı Model Belge Düzenleme Ücreti 350 TL 200 TL 550 TL
Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti 50 TL 200 TL 250 TL
2.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 255 TL 150 TL 405 TL
3.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 265 TL 150 TL 415 TL
4.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 315 TL 150 TL 465 TL
5.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 480 TL 150 TL 630 TL
6.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 550 TL 150 TL 700 TL
7.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 620 TL 150 TL 770 TL
8.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 690 TL 150 TL 840 TL
9.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 760 TL 150 TL 910 TL
10.Yıl Sicil Kayıt işlemi ücreti 830 TL 150 TL 980 TL

 

isim hakkı alma maliyeti

Ana sayfa » TMBlog
marka tescil ücreti
isim hakkı alma maliyeti

İsim Hakkı Alma Maliyeti


İsim hakkı nedir ?

Faaliyetini gösterdiğiniz bir ticari işletme ve girişimi sembolize eden sözcük, yazı, logo veya bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin resmi olarak tekel hakkını elinde bulundurmak demektir. İsim hakkı belli bir tarihsel süreci kapsayan bir olgu olmakla birlikte günümüzdeki sinai mülkiyet kanunlarına esasen, inceleme usulüne göre resmi kurumlar tarafından verilmektedir.Tarihsel gelişim içerisinde isim hakları öncelikle basit kanun ve metinlerle korunurken daha sonra Fransa ve İngiltere gibi, markanın tarihsel birikimine en çok katkıda bulunan ülkelerde, kullanım esasına göre isim haklarından bahsedilir olduğunu görüyoruz.

Günümüzde global olarak bakıldığında nadir birkaç ülke veya bölge haricinde isim haklarının korunma prosedürü inceleme esasına dayanmaktadır.

Hemen Marka Sorgula

isim hakkı nedir
isim hakkı almak zorunlu mudur ?

İsim hakkı almak zorunlu mudur ?

İsim haklarının alınması kanunen zorunlu olmasa bile, günümüzün hukuk ve ticaret işleyişleri, ülkeler arasındaki çeşitli protokoller ve bağlantılar, tüketicilerin tercihleri isim hakkı alınmasını bir nevi zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca devam eden faaliyetin isim hakkını almamak, sonrasında kasıtsız olsa bile isim hakkının izinsiz kullanılması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Bu gibi gerekliliklerin dışında günümüz rekabet koşullarında, tüketiciler satın almak dışında, markaların ürünlere kattığı değeri satın almaktadır. Bu nedenle isim hakkının kullanılan ürün ve hizmetlerle temsil edilmesi, tüketici zihninde markanın yer almasını sağlamaktadır.

İsim hakkı nasıl alınır ?

İsim hakkı Türk Patent ve Marka Kurumu’ na başvuru usulüyle ve inceleme esasına göre alınmaktadır. İsim hakkının tescil edilmesi için çok fazla gereklilik söz konusuyken, bunların belki de en önemlisi, almak istediğimiz ismin daha önce farklı kişi veya kurumlar tarafından alınmamış olmasıdır. Bu gerekliliği tespit etmek için isim hakkı sorgulama yapmamız gerekmektedir.

isim hakkı alma maliyeti
marka tescil ücreti hesaplama

İsim hakkı alma maliyeti nasıl hesaplanır

İsim hakkı alma maliyeti, tescil edilmek ismin hangi faaliyet alanlarında kullanılmak istendiğine göre değişkenlik göstermektedir. İlgili faaliyet alanları, markaların sınıflandırmasında kullanılan marka tescil sınıfları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Global olarak markaların sınıflandırmasında kullanılan Nice Sınıfları, 45 sınıfa ayrılmış olup, her bir sınıfın altında birbirleriyle ilgili olan emtialardan oluşan emtia başlıkları bulunmaktadır.

Örnek olarak; 4.sınıf emtia başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

4.SINIF

Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler.

Katı yakıtlar: kömürler, odun.

Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları.

Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler.

Elektrik enerjisi.

Hemen Marka Sorgula

İlgili emtia başlıklarının içeriğine detaylı olarak bakıldığında binlerce emtia bulunmaktadır.

İşte faaliyet alanlarına göre belirlenen bu sınıflar bir marka tescil başvurusunun öncelikle başvuru maliyetlerini oluşturmaktadır.

 

Sınıflar dikkate alınarak ismi hakkı alma maliyeti hesaplama

Hizmetin Açıklaması

Resmi Harç

Vekillik Bedeli

Toplam

Tek Sınıflı Marka Tescil Ücreti 240 TL 800 TL 1040 TL
İlave Her sınıf için Marka Tescil Ücreti 240 TL +50 TL 290 TL

Örnek olarak; 3 sınıflı bir marka tescil ücreti 720 TL + ( 900 TL Vekillik Bedeli ) olacaktır. Tabi ki ayrıca vekil kullanmanız durumunda ilave hizmet bedeli maliyetlerinin de eklenmesi gerekmektedir.

Hizmetin Açıklaması

Resmi Harç

Vekillik Bedeli

Toplam

Örnek 3 sınıflı başvuru 720 TL 900 TL 1620 TL

Peki başvurular için neden vekil kullanmak gerekir;

 • Başvuru işlemlerinin vekil tarafından yürütülmesi sayesinde, hızlı ve eksiksiz bir şekilde başvuruların Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda dosyalanması
 • Profesyonel marka araştırma hizmetleri sayesinde, riskli marka başvurularının önlenmesi, doğru markaya yönlendirilmenin sağlanması
 • Marka tescil sınıfları bilgilerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi
 • Tüm süreç boyunca işlemlerin takip edilmesi
 • Markanın inceleme ve yayın süreçlerinde gelebilecek itiraz ve kararlara en doğru hukuki yorumların yapılarak, gereken aksiyonların alınması

Marka Tescil Belge Ücreti

Markaların başvuru süreçlerin tamamlanmasının ardından, gerekli ücretler yatırılarak marka tescil belgesinin alınması gerekmektedir.

Hizmetin Açıklaması

Resmi Harç

Vekillik Bedeli

Toplam

Marka Tescil Belge Düzenleme Ücreti 660 TL 300 TL 960 TL

Marka Yenileme Maliyetleri

Markaların tescil aldıktan sonra 10 yıllık periyotlarla yenilenmeleri gerekmektedir. Normal yenileme süresi, markanın başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık sürenin dolumuna 6 ay kala başlar ve bu sürede yenilenmemesi durumunda, 10 yılın ardından 6 ay daha cezalı olarak devam eder. Süresi içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz kalır.

Hizmetin Açıklaması

Resmi Harç

Vekillik Bedeli

Toplam

Marka Normal Yenileme Ücreti 840 TL 200 TL 1040 TL
Marka Cezalı Yenileme Ücreti 1260 TL 250 TL 1510 TL

 

Diğer Marka İşlem Ücretleri 

Hizmetin Açıklaması

Resmi Harç

Vekillik Bedeli

Toplam

Bültendeki benzer markaya itiraz ücreti 130 TL 620 TL 750 TL
Marka Enstitü Kararlarına İtiraz Ücreti 415 TL 585 TL 1000 TL
Marka Devir işlem ücreti 610 TL 590 TL 1200 TL

 

isim hakkı ne demek

Ana sayfa » TMBlog

isim hakkı ne demekisim hakkı ne demek

isim hakkı ne demek sorusu, faaliyetini gösterdiğiniz bir ticari işletme ve girişimi sembolize eden sözcük, yazı, logo veya bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin resmi olarak tekel hakkını elinde bulundurmak demektir. İsim hakkı belli bir tarihsel süreci olan ancak günümüzdeki sinai mülkiyet kanunlarına esasen, inceleme usulüne göre resmi kurumlar tarafından verilmektedir.

Tarihsel gelişim içerisinde isim hakları öncelikle basit kanun ve metinlere göre korunurken daha sonra Fransa ve İngiltere gibi, markanın tarihsel birikimini en çok katkıda bulunan ülkelerde, kullanım esasına göre isim haklarından bahsedilir olduğunu görüyoruz.

Günümüzde global olarak değerlendirdiğimizde nadir birkaç ülke veya bölge haricinde isin haklarının korunma prosedürü inceleme esasına göre ilerlemektedir.

İsim hakkı almak zorunlu mudur ?

Yukarıdaki paragrafta isim hakkı ne demek konusunu açıklık getirdikten sonra isim hakkının alınması, kanunen zorunlu olmasa bile, günümüzün hukuk ve ticaret işleyişleri, ülkeler arasındaki çeşitli protokoller ve bağlantılar, tüketicilerin tercihleri isim hakkı alınmasını bir nevi zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca devam eden faaliyetin isim hakkını almamak, sonrasında kasıtsız olsa bile isim hakkının izinsiz kullanılması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Bu gibi sorunların dışında günümüz rekabet koşullarında, tüketiciler satın almak dışında, markaların ürünlere kattığı değeri satın almaktadır. Bu nedenle isim hakkının kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili temsil edilmesi, tüketicinin zihninde markanın yer etmesini sağlamaktadır.

marka tescil sorgulama 2

isim tescil hakkı nasıl alınır ?

İsim tescil hakları daha önce de bahsettiğimiz gibi Türk Patent ve Marka Kurumu’ na başvuru usulüyle ve inceleme esasına göre alınmaktadır. İsim hakkının tescil alınması için çok fazla gereklilik söz konusuyken, bunların belki de en önemlisi, almak istediğimiz ismin daha önce farklı kişi veya kurumlar tarafından alınmamış olmasıdır. Bu gerekliliği tespit etmek için isim hakkı sorgulama yapmamız gerekmektedir.

isim hakkı sorgulama nasıl yapılır ?

İsim hakkı sorgulama işlemleri çeşitli veri tabanlar vasıtasıyla yapılabilmektedir. Ancak bunların arasında tabi ki en önemli ve kritik olanı Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun tpe marka sorgulama sitesinden yapılmasıdır. Tabi ki, bu site aracılığıyla sorgulama yapmak en azından yeterli bir uzmanlık gerektirmektedir.

Çok klasik düz bir şekilde yapılan araştırmalar, istenilen sonucu vermeyeceği gibi, bize hatalı pozitif verebilir ve marka için yaptığımız yatırımların tümü boşuna gidebilir.

Bu sebeple, sizlere markanızla ilgili ücretsiz araştırma yapma imkanı sağlayan TMindeks uzman ekibiyle iletişime geçerek isim hakkı sorgulama işlemlerinizi, en hızlı ve güvenilir yoldan yapabilirsiniz.

 hemen arayın

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Ana sayfa » TMBlog

marka tescili

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Marka Tescili, Türkiye’ de sinai mülkiyet hak tescili vermekle yetkili Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla başvuru yapılarak alınır. Başvurular TPE’ ye doğrudan veya marka vekilleri aracılığıyla yapılabilir.

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır

Marka tescil belgesi, kuruma yapılan marka başvurusunun inceleme ve ilanından sonra herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda, tescil kararının tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde tescil belge ücreti yatırılarak alınır.

Marka Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır

Marka tescil sorgulama, Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun ücretsiz marka sorgulama uygulamasından veya vekillerin kendine özgü ihtiyaçlarına göre dizayn ettikleri algoritmik marka tescil sorgulama uygulamalarından yapılabilir. Bunun dışında EUIPO kurumunun TMDN uygulamasından da Türkiye’ deki veri tabanına erişmek mümkündür.

marka tescil sorgulama 2

Marka Tescil Belgesi Nereden Alınır 

Türkiye’ de marka tescil belgesi, başvuru usulüyle Türk Patent ve Marka Kurumu’ ndan alınır.

Marka Tescil Yenileme Nasıl Yapılır  

Marka tescil yenilemeleri Markanın başvuru tarihinden itibaren 10.yılın dolmasına 6 ay kala başlar ve normal yenileme süresi 10.yılın dolmasıyla birlikte sona erer. Sürenin dolmasının ardından ayrıca 6 aylık süreyle marka cezalı olarak yenilenebilir. Ancak bu durumda tabi ki, TPE’ nin aldığı harç ücreti 2 katına çıkmaktadır. Marka yenileme işlemleri, marka yenileme ücretinin ödendiğini gösteren dekont ve dilekçe ile doğrudan veya vekil aracılığıyla yapılabilir.

Yurtiçi Marka Tescil Nedir 

Markanızın yurtiçi marka tescilini yaptırmanız, sizi tüm Türkiye coğrafyasında korumaktadır. Ayrıca yurtdışına ihracatınız veya yabancı ülkelerde birimleriniz varsa, markanızın yurtdışında da korunması açısından markanızı tescil ettirmeniz yerinde olacaktır. Türkiye’ deki marka tescilinin yurtdışında herhangi bir geçerliliği veya koruması olmayacaktır. Yurtdışı marka tesciliyle ilgili detaylı bilgilere ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

Logo Marka Tescili Nasıl Yapılır

Logo marka tescilinin, normal bir marka tescilinden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aynı prosedür kullanılarak yazı ve logo veya sadece logo marka tescilleri yapılabilir.

Marka Tescil Ücreti 

Marka tescil ücretleri Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun sene başlarında belirlediği ücretler üzerinden hesaplanmaktadır. Marka tescil ücretleri hesaplanırken marka başvurusunda yer alacak faaliyet sınıfı adedine göre hesaplama yapılmaktadır. Her sınıf için TPE’ ye ücret ödenmektedir. Sınıfların belirlenmesi marka hak sahipleri tarafından yapılabileceği gibi, uzmanlık gerektiren bir konu olduğu ve hak kaybı yaşanmaması için profesyonel vekiller tarafından hesaplanması daha doğru olacaktır.

Marka Tescili Nasıl Korunur 

Marka tescili, marka tescil belgesinin alınmasının ardından yeni çıkan markaları sürekli takip ederek korunabilir. Türkiye’ de her ay yaklaşık 10.000 adet marka başvurusu yapılmaktadır. Ve bu markaların birçoğu önceki hak sahiplerine kasıtlı veya kasıtsız olarak benzerlik gösterebilir. Bu sebeple; bültenleri sürekli takip ederek, benzer markalara henüz bültendeyken itiraz etmek gerekir.

hemen arayın

İsim Patenti Nasıl Alınır 

İsim patenti aslında marka tescille aynı şeydir. Patent dilimize geleneksel olarak çok oturmuş bir kelime olduğu için, markayla ilgili tescil süreçlerine de patent denilmesi çok alışık olduğumuz bir şeydir.

The Online Self Improvement and Self Help Encyclopedia


 

Marka Tescil Sınıfları

Ana sayfa » TMBlog

Marka Tescil Sınıfları

Marka Tescil Sınıfları

Türkiye’ de marka tescil sınıfları Nice sınıflandırması ilkelerine göre düzenlenmiştir. Nice sınıflandırması 1957’ de imzalanan Nice Sözleşmesiyle belirlenmiştir.

Nice sınıflandırma sistemi her 5 yılda bir güncellenerek, yeni çıkan ürün ve hizmetlerinde ilgili sınıflarda temsil edilmesini sağlamaktadır.

Marka Tescil Sınıfları 45 sınıfta toplanmıştır. Bu sınıfların 34 tanesi üretim sınıfları, 11 tanesi ise hizmet sınıfları olarak belirlenmiştir.

Nice Sınıflandırma sisteminin ulusal marka ofisleri 1 tarafından kullanımı marka başvurularında ve dünya çapındaki ofis ve marka sistemlerinin birbirleriyle olan koordinasyonunda büyük avantajlar sağlamıştır.

Marka Tescil Sınıfları sadece ulusal marka ofislerine değil, aynı zamanda uluslararası ve bölgesel marka tescil sistemlerine de 2 entegre olmuş ve ciddi kolaylıklar getirmiştir.

Hemen Marka Sorgula

 

Marka Tescil Sınıfları Nasıl Belirlenir

Bir marka başvurusu yapmadan önce markanızın faaliyet alanının hangi marka tescil sınıfları tarafından temsil edileceğini bilmeniz gerekmektedir. Veya marka başvurusu için bir vekil ile çalışmanız durumunda, vekil sizi hangi marka sınıflarında tescil almanız gerektiği konusunda yönlendirecektir.

Başvuruyu direk olarak siz yapmak istiyorsanız, faaliyet alanınızın hangi marka sınıfında olduğunu belirlemek için öncelikle bir Nice marka sınıflandırma listesi edinmelisiniz.

Nice Sınıflandırma listesinde, emtialar ve faaliyet konuları başlıklar halinde listelenmektedir. Örnek vermek gerekirse;

Marka tescil sorgulama nice sınıflarından 25.sınıfa göz atalım;

marka sınıfları

Mesela ayakkabı üretim faaliyetimizin olduğunu varsayalım. Bu faaliyet için 25.sınıfta “ayak giysilerinin” altında geçen “ayakkabı” emtiası bizim işimizi gördüğüne göre başvuru yaparken 25.sınıfta başvuru yapmamız gerekmektedir.

Ama dikkat edilmesi gereken bir konu, Nice sınıflandırması her alt emtia, emtia başlığında görünmeyebilir.

Mesela kazak üretim faaliyetimiz olduğunu düşündüğümüzde, emtia başlığında kazak olarak direk bir ibare olmadığını göreceksiniz. Burada hemen emtia başlık çözümlemesini yapıp, kazak alt emtiasının  “ Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler” başlığının altında yer aldığını düşünmek gerekir.

Bu örnekten yola çıkarak söyleyebiliriz ki; marka tescil sınıflarını belirlerken mutlaka bir uzmandan yardım almamız gerekir. Yoksa faaliyet alanımızla ilgili olmayan emtiaları seçme hatasına düşebiliriz.

Aşağıda sizlerle Nice sınıflarının listesini paylaşıyoruz. Bu listeyi dikkatli bir şekilde incelemeniz ürün ve hizmetlerinizin hangi faaliyet sınıflarında temsil edildiğini öğrenmede yardımcı olabilir.

Dilerseniz aşağıdaki linkten sınıf listesini indirebilirsiniz.

Nice Sınıflandırma Listesi

Marka Sınıfları 2018


Dünya Patent Sorgulama

Ana sayfa » TMBlog

dünya patent sorgulama

Dünya Patent Sorgulama

Dünya patent sorgulama ifadesi belki de çok genel kaçabilecek bir ifade olabilir. Patentlerin, yenilik doğası gereği, araştırmalarının dünya çapındaki yapılması gereği doğrudur. Ancak iş dünya patent sorgulama aşamasına geldiğinde, çok zorlu bir efor gerektirdiğini söyleyebiliriz.

Maalesef günümüzde tüm dünyadaki patent sorgulamalarını tek bir veri tabanından yapabilme şansımız yoktur. Hatta belki de şöyle söylemek gerekir; tüm kullanılabilir veri tabanları bile dünyadaki tüm patentlere erişebilecek konumda değildir.

Bunun birçok sebebi olmakla birlikte, çoğu ülkenin patent ofislerinin henüz online veri tabanlarına geçmemesini bir örnek olarak verebiliriz.

Genel olarak araştırma imkanı tanıyan veri tabanları olsa bile, çok kapsamlı bir dünya patent sorgulama işlemi, online veri tabanları olmayan ülkeleri de hesaba katarsak, ancak ilgili ülkelerin resmi patent ofislerinden yapılacak resmi sorgulamalarla mümkün olabilir.

Ayrıca dünya patent sorgulama işlemine şu açıdan da bakmak gerekir. Patent araştırmalarının doğası gereği, karşımıza bir çok patent dosyası çıkacaktır. Bu dosyaların hangisinin hala koruma altında olduğunun öğrenilmesi bir yana, henüz yayına çıkmamış olan patent dosyalarına da erişme şansımız olmayacaktır.

Ayrıca bilinen anahtar kelimeler dışında patent başlığının güzelce saklandığı patentleri çözebilmek için, yeterli bir IPC bilgisi gerekecektir.

IPC bilgisi, standart kullanıcıların pek te hakim olmadığı, marka sınıflarına benzer bir patent sınıflandırma sistemidir. Ancak tabi ki IPC sınıfları binlerce on binlerce sınıf ve alt sınıftan oluşur. Bunların hepsinin ezberlenmesi tabi ki mümkün değildir ancak, patent sınıflarını tespit etme konusunda çeşitli çalışmalar yapılabilir.

Patent sorgulama konusunda ve Google Patentlerle ilgili yazımıza linkten erişebilirsiniz. Orada IPC kodlarına erişebilmek ile ilgili çeşitli taktikler bulunmaktadır. Patent sorgulama Google üzerinden yapmak, en hızlı seçeneklerden biridir.

Neresinden bakarsak bakalım, ne kadar detaylı araştırılırşa araştırılsın, her patent tescil süreci bir şekilde yarı körlemesine girilen bir süreçtir. Sürecin sonunda ne olacağı kimse tarafından tam olarak kestirilemez.

Yine de dünya patent sorgulaması yapmak isteyenler için, en popüler ve kapsamlı veri tabanları aşağıda paylaşıyorum. İsteyen kullanıcılar, ilgili sayfalara ulaşarak patent araştırması yapabilir.

Türkiye Patent Araştırma
Espacenet
FreePatentsOnline
Lens.org
GooglePatents


 

Patent isim Sorgulama

Ana sayfa » TMBlog

patent isim sorgulama

Patent isim sorgulama

Patent isim sorgulama teknik ifade ediş açısından yanlış olsa da müşterilerimizin ağız alışkanlığı sebebiyle sıklıkla duyduğumuz bir terimdir. Müvekkillerimiz patent isim sorgulamak istiyorum dediğinde bir markanın tescile uygun olup olmadığını öğrenmek istediğiniz anlıyoruz.

Peki müşterilerimizden gelen patent isim sorgulama talepleri akabinde ne gibi ön araştırma işlemleri yapıyoruz dilerseniz bu konuya kısaca değinelim.

Öncelikle tarafımıza araştırılmak üzere gelen markayı mutlak ret nedenlerine göre inceliyoruz.
Bu mutlak ret nedenlerine tek tek değinerek markaları tam olarak nasıl bir süzgeçten geçiriyoruz dilerseniz hep beraber üzerinden geçelim.

1. Marka Olamayacak İşaretler

Sinai Mülkiyet Kanunu açıkça ifade eder ki; “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler” marka kapsamına girebilir.

Bu ifadenin dışında kalan türlerin marka niteliği olamayacaktır.

marka tescil sorgulama 2

2. Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler

Yine Sinai Mülkiyet Kanunu’ nun aynı paragrafından yararlanırsak, “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması” Burada altı çizilecek en kritik nokta “ayırt edilmesini sağlaması” ifadesidir. Yani markanın asli unsurunun kendini diğerlerinden ayırması, farklılığını ortaya koyması gerekmektedir. Bu bilgiye göre prensip olarak söyleyebiliriz ki;

Sadece “A” harfinin marka olarak herhangi bir ayırıcılığı mevcut değildir. Veya “762kooQQQ2120” gibi karmaşık bir ifade tüketici algısında açık ve kesin bir şekilde marka hissiyatı yaratmayacaktır.
Bu bilgiler ışığında tarafımıza gelen patent isim sorgulamalarını öncelikle bu ilkeye göre değerlendiririz. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip marka talepleri “marka ayırıcılığını” sağlamadığı için ret edilecektir.

3. Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı işaretler, marka tescili istenen mal ve hizmetlerin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak unsurlarını direk olarak barındıran ve markanın tüketici nezdinde yarattığı bütünsel algıyı tamamen bu öğelere atıf eden markalardır. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip markaların tescil edilmemesi gerekir.

İncelemelerimizde bu tip patent isim sorgulamalarla karşılaştığımızda müvekkillerimize markada değişiklik yapmasını veya ayırıcı unsuru değiştirmesini önermekteyiz. Örnek olarak;

Aşağıdaki ifadeler tanımlayıcı bulunmuştur.

MAKİNA (yanlış yazım) – MAKİNE
KARASÖR/KARSÖR/KARİSÖR (yanlış yazım) – KAROSER

Coğrafi Kaynağa özgü ürünleri işaret eden markalar.

SARIGÖL SULTANİ ÜZÜMÜ (YİDK: 2014-M-4708)
EDREMİT ZEYTİNYAĞI
İNEGÖL MOBİLYA PLAZA (YİDK: 2014-M-1440)
OSMANCIK PİRİNÇLERİ
AYVALIKZEYTİN

4. Önceki marka tescilleriyle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler

Tescili talep edilen markaların, aynı faaliyet alanında daha önce tescili veya koruması olan markalarla aynılığı veya tüketicinin ayırt edemeyeceği kadar benzer olması, mutlak ret nedenlerinin en önemlilerindendir.

Tarafımıza gelen marka tescil taleplerinde yaptığımız en kapsamlı inceleme ve patent isim sorgulamalarda, veri tabanlarında kayıtlı markalarla benzerliğin olup olmadığına bakılmasıdır.

ANJELICA – ANGELICA
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

POLİMER –  POLYMER
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

marka patent sorgulama

5. Ticaret Alanında ortak kullanıma açık işaretler

Hali hazırda herkesin kullanımına açık işaretler, marka tescili olarak tek bir hak sahipliği üzerine tekel hakkı verilemez. Bu tip kullanımlar ilgili işaret veya ibare herhangi bir münhasr hak sağlamamaktadır.
Müvekkillerimizden gelen patent isim sorgulama taleplerinde, tescili istenen markanın bütünü veya en niteleyici unsurunda bu tarz işaretlerin varlığı detaylı olarak incelenir.

Örnek olarak; OHIM, park hizmetleri için aşağıdaki işaretin bu madde hükmü kapsamında reddedileceğini belirtmiştir.

marka sorgulama

6. Malın Doğal yapısından kaynaklanan işaretler

Ürünlerin kendi doğasından gelen şekiller, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller ve ürünlere asli değerini veren şekiller, münhasır bir hak olarak tescil edilemezler.

Mesela Futbol topunun, küre şeklinde olması ve bu şeklin korunmak istenmesi, hak sahipliğine münhasır bir hak sağlamaz ve tescil edilemez.

7. Halkı yanıltacak işaretler

Ürün ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi belirticileriyle alakalı işaretler, nedeniyle tüketicinin yanılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının tespiti gerekmektedir.

Örnek olarak; “chicken deluxe sandwich crunchy” marka müracaatı TPE tarafından emtia listesinde yer alan “etli sandviçler, domuz etli sandviçler, balıklı sandviçler.” için malların niteliği itibariyle yanıltıcı bulunarak reddedilmiştir.

Şöyle ki, başvuruda yer alan “chicken” ibaresi ürünün tavuktan yapıldığı yönünde doğrudan bir algı yaratmakta olup, başvuru konusu markanın yukarıda belirtilen mallar için kullanımı halinde tüketicilerin malın niteliği konusunda yanılması kaçınılmaz olacaktır.

Ancak, başvurunun eşya listesinde yer alan “sandviçler” ibaresi “tavuklu sandviçleri” kapsayıcı nitelikte olduğundan, markanın yanıltıcılığa yol açmadan kullanılacağı varsayılarak başvurunun “sandviçler” için ilan edilmesi uygun görülmüştür. .

8. Devletlere ve hükümdarlıklara ait resmi amblem, bayrak, işaretler

Paris Sözleşmesi’ ne taraf ülkelere ait hükümdarlık armaları, amblemleri ve bayrakları ve devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri, münhasır bir hak olarak hak sahiplerinin tekeline verilemez. Marka tescil ve patent isim sorgulama taleplerinde yer alan ve markanın bütünlüğünde ve öğelerinde bulunan bu tip işaretler nedeniyle markalar ret kararı alabilir.

marka tescil sorgulama

9. Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler

Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler, marka olarak tescil edilemezler. Tarihi ve kültürel yapıların fotoğraf, resim ya da isimlerini içeren marka başvuruları bu kapsamda değerlendirilir. (Örnek: “Anıtkabir”, “Ayasofya”, “Selimiye Camii”, “Dolmabahçe Sarayı”, vs.)

10. Dini değerler ve semboller

Toplumun dini duygu ve inançlarını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren işaretler bu kapsamda değerlendirilir. (Örneğin, “Allah”, “Hz. Muhammed”, kutsal kitapların isimleri v.b.)

11. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

12. Tescilli Coğrafi işaretler


 

Patent Almak İstiyorum

Ana sayfa » TMBlog

patent almak istiyorum

Patent Almak İstiyorum

Patent Alma 

Türkiye’ de Patent Alma olarak nitelendirilse de kullanıcıların birçoğu patent ile marka tescili birbirine karıştırmaktadır. Patent alma, bir buluşun kendi üzerine tescilini alma dışında aynı zamanda birşeyleri kendi üzerine tescil ettirme gibi geleneksel bir anlam barındırır hale gelmiştir. Vekiller olarak bizlerde artık müvekkillerimiz patent almak istiyorum dediğinde tam olarak hangi manada söylediğini anlamak için çeşitli sorular yöneltmekteyiz.Marka tescil başvurusu için gerekli evraklarBuluşumu korumak için patent almak istiyorum, ne yapmam gerekiyor ?

Öncelikle buluşunuzun patent tescili almaya uygunluğunun araştırılması gerekmektedir. Patentlerin, kriter olarak tüm dünyada yenilik ve buluş basamağı nitelikleri olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu buluşun sanayiye adapte edilebilir bir yapıda olması gereklidir.

Buluşunuzun bu 3 kritere uygunluğunun test edilmesi için patent literatürüne uygun halde hazırlanmış bir buluş bilgisi gerekmektedir. Buluş bilgisinde, buluşun ilgili olduğu alan, buluşun ilgili olduğu alandaki mevcut teknik, buluşumuzla beraber önceki tekniğe getirdiğimiz yeni çözüm ve çalışma prensibi gibi çeşitli bilgilerin olması gerekmektedir.

Hemen Patent Sorgula

patent alma
patent alma

Tarifname yazım ve başvuru süreci

Öncelikle patent alma sürecinde buluşu anlama kısmı belki de vekiller açısından en kritik aşamalardan biridir. Anlamanın en iyi yolu ise, buluşu müşterinin yöntemine göre değil de, patent literatürünün istediği şekilde buluşçuya anlattırmaktır.

 1. Patent alma sürecinde buluşu en ince detayına kadar öğrenmek ve buluşçu tarafından doldurulacak bir buluş bilgi formu, patent tarifnamesinin yazımında nirengi olmaktadır. Patent tarifnamesini yazacak olan patent uzmanı, ilgili buluş bilgisini alarak öncelikle önceki tekniğin tam olarak tespit edilmesini sağlayan patent sorgulama işlemi yapmaktadır.
 2. Patent Sorgulama işlemi, patentlerin yazımından önce yapılması çok önemlidir. Çünkü yapılacak araştırma sonucunda belki de başvurulmak istenen patentin daha önce var olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun ötesinde, bulunan önceki benzer dosyaların patent tarifnamesine eklenerek, patent iddialarının daha güçlü şekilde ifade edilmesi mümkündür.
 3. Bunun yanında buluşçunun patente konu olan ürün veya yöntemin, tarifnamedeki halini somutlaştıracak ilgili teknik çizimleri bu hazırlık sürecinde teslim etmesi gereklidir. Çizimler patentlerin araştırılmasında ve patente karar verecek kurum uzmanlarının değerlendirmesinde ciddi bir önemi vardır.

Buluş bilgisi hazırladıktan sonra nasıl patent sorgulaması yapabilirim ?

Buluş bilgisinin hazırlanmasıyla beraber, ön patent taslağındaki bilgilerin, global çaptaki çeşitli veri tabanlarında araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmayı dilerseniz bizzat siz veya bir patent vekili veya uzmanından yardım alarak yapabilirsiniz. Eğer daha önce patent araştırması yapmadıysanız mutlaka uzman bir kişi veya firmadan yardım almanız şiddetle önerilir.

Çünkü bu araştırma sırasında gözden kaçabilecek bilgiler, patent sürecimizi olumsuz olarak etkileme ihtimali çok yüksektir. Patent araştırması yaparken yaygın olarak kullanılan aşağıdaki veri tabanlarını kullanabilirsiniz.

Türk Patent ve Marka Kurumu patent araştırma veri tabanı, Patent Araştırma
Avrupa Patent Ofisinin resmi araştırma sayfası, Espacenet
Ücretsiz kapsamlı bir araştırma sitesi olan, FreePatentsOnline
Google’ ın hızlıca patent araştırması yapabileceğiniz uygulaması GooglePatents

türk patent enstitüsüespacenet

En hızlı şekilde patent almak istiyorum, patent nereden alınır veya hangi kuruma başvuru yapmalıyım ?

Hızlı şekilde patent almak global anlamda pek mümkün değildir. Patent alma süreçleri uzun ve çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. İyi haber, başvurularımızın ilgili kurumda dosyalanması, hukuki olarak öncelik hakkı sağlamaktadır. Ancak tabi ki; Bu öncelik hakkı patent tescili almak anlamına gelmemektedir.

Patentlere hangi kurum aracılığıyla başvurma tercihi ise koruma istenen bölgelere göre şekillenmelidir. Sadece Türkiye’ de korumak istediğimiz bir patent için tabi ki; TPE çalmamız gereken kapı olurken, çeşitli ülkesel ve bölgesel korumalar talep ettiğimiz durumlarda, ayrı ayrı kurumlara başvurmamız gerekmektedir.

WIPO PCT Patent Tescili için detaylı bilgi
EPO Avrupa Patent Tescili için detaylı bilgi

Patent Alma Süreci ve Patent Nasıl Alınır kısaca

Dünyadaki patent süreçleri ülkeden ülkeye ve kurumlara göre değişkenlik göstermektedir. Her kurumun kendine özel patent süreçleri ve  prosedürleri mevcuttur. Ama genelinde pekte değişmeyen belli aşamalar tüm kurumlarda mevcuttur. Bunları sıralamak gerekirse;

Patent alma süreci
Patent alma süreci: WIPO
 1. Şekli inceleme süreci: Şekli inceleme süreçleri genellikle kuruma ilk patent başvurusu yapılmasından itibaren başlayıp, araştırma raporuna gönderim sürecine kadar devam eder. Bu süreçte, patent başvurusu adı üstünde, sadece genel patent kriter incelemelerinden geçer. Bu incelemeler, tarifnamenin şekli uygunluğu, istemlerin doğru şekilde yazılıp yazılmadığı, şekillerin kontrolü ve ön araştırma işlemleri olarak sıralanmaktadır.
 2. Araştırma raporu süreci:Şekli incelemenin ardından başvuru yapılan kurum, patentin istendiği alanla ilgili araştırmaya gitmesini talep eder. Patent araştırma raporu, yeterliliğine göre başvurulan kurum tarafından yapılır. Ancak kurum araştırma yapmak için gerekli altyapıya sahip değilse, patent başvurusunun anlaşmalı olduğu başka bir kuruma gönderilmesini talep edebilir. Araştırma raporu ilgili kurumun araştırma süreçlerine göre 6 – 24 ay sürebilmektedir.
 3. İnceleme raporu süreci:Tarafımıza gelen araştırma raporu aslında başvurumuzun patent alıp alamayacağı konusunda bir ön izleme imkanı sağlamaktadır. Araştırma raporunun olumlu olması durumunda, patent alabilmek için son süreç olan inceleme raporuna gitmesi gerekmektedir. Bu inceleme raporu sürecine girmeden önce, araştırma raporunda, patentlenebilirlik açısından kuşku yaratan benzer dosyalar mevcutsa, öncelikle bir karşı görüş dosyası hazırlamak gereklidir. Karşı görüş dosyası hazırlandıktan sonra gerekli harç ve ücretler yatırılarak dosya inceleme raporuna gönderilir.
 4. Belge Süreci Patent Alma:İnceleme raporunun olumlu olması durumunda, belge kararı çıkar ve gerekli süreçler tamamlandıktan ve ücretler yatırıldıktan sonra patent belgesi tarafımıza gönderilir.

Süreçler değişken olmakla birlikte, toplamda patent alma sürecini 3-5 yıl arası olarak tanımlayabiliriz.

Patent çeşitleri

Patentler genel olarak herhangi bir çeşide ayrılmamaktadır. Ama tabi ki ilgili patent konusunun içeriğine ve hedeflediği alana göre, patentlerin konuları ayrılmaktadır. Patent korumasına çeşit değil de belki alternatif olarak nitelendirebileceğimiz koruma şekli Faydalı Modeldir. Detaylı bilgi için Faydalı model nedir yazısını inceleyebilirsiniz.

Patent ne işe yarar

Patentler, buluşların hak sahipliğini iddia etmek ve belirli ve sınırlı bir süre boyunca bu hak sahipliği üzerinde tekel hakkı sağlamak, izinsiz üretilmesini, kopyalanmasını ve satılmasını engellemek için, yetkili kurumlar tarafından verilen ve tüm dünyada benzer global kriterlere sahip olan sinai mülkiyet hakkıdır.

Patentler başvuru itibariyle 20 yıl boyunca gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla koruma sağlar. Ülkesel veya bölgeseldir. Tüm Dünyayı kapsayan bir patent koruması mevcut değildir.

 Patent ne kadara mal olur ve Patent nasıl alınır fiyatları ? 

Patent alma fiyatları, buluşun korunmak istendiği ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Sadece Türkiye’ de korunmak istenen bir patentin vekil ücretleriyle beraber toplamda patent fiyatları 5000 TL gibi rakamlara mal olması beklenmektedir.

Ancak yurtdışında da patent koruması almak istenirse, bu rakamların çok değişken olduğunu belirtmek gerekir.

Patent alma ile ilgili ödenen ücretlere, Türkiye’ de birçok kurum teşvik vermektedir. Tübitak ve Kosgeb gibi kurumların teşvikleri bu manada buluşçulara ciddi katkılar sağlamaktadır.

 

 

isim patenti sorgulama

Ana sayfa » TMBlog

isim patenti sorgulama

isim patenti sorgulama

Geleneksel ifadeyle isim patenti sorgulama olarak geçen marka sorgulama veya marka tescil sorgulama işlemi, markaların başvurudan önce uygunluğunu kontrol etmek için yapılır.
isim patenti sorgulama ifadesi ise patentin halk arasında tescili ifade etmesi sebebiyle sık olarak kullanılmaktadır.

İsim patenti sorgulaması yapmadan önce nelere dikkat etmek gerekir ?

Öncelikle firmamızda kullanacağımız isimin her zaman eşsiz bir isim olmasını isteriz. Aynı zamanda kullanıcılar olarak istediğimiz markanın tescilinin uygun olmasını isteriz. Ancak günümüzde marka tescili yapmak çok yaygındır ve aklımıza gelen çoğu markanın müsait olması çok uzak bir ihtimaldir.
Bu sebeple bir marka yaratma projesine kalkıştığımız zaman çok alternatifli bir repertuarımızın olması gerekmektedir. Elimizdeki bu kabarık liste, markalar konusunda çıkmaz sokağa girdiğimizde alternatif isim patenti sorgulama şansını bize verecektir.

Markaları sorgulamadan önce, ayırıcı karaktere sahip olup olmadığını test etmemiz gerekir. Çok sıkça yapılan yanlışlardan biri de, sektörde kullanılan genel ibareleri, marka olarak kullanma arzusudur.
Sektörde kullanılan genel ibarelerin herhangi bir marka koruyuculuğu olmadığı gibi hiçbir kimsenin hak sahipliğine verilmezler. Mesela; “kulaklık” satan bir dükkanın “kulaklıkçı” gibi bir markayı alabilme olasılığı çok çok uzak bir ihtimaldir. Böyle bir ihtimal var olsa bile, o markayı sektörümüzdeki rakiplere karşı koruma şansı ihtimal dışıdır.

Aynı zamanda yine çok gördüğümüz marka bulma davranışlarından biri de, çeşitli genel ibarelerin önüne sıfat getirerek tescil talebinde bulunma durumudur. Özellikle ibarelerin niteleyen, cinsini, vasfını, kalitesini gösteren ifadeler, bir markanın tamlayanı olma fonksiyonundan çok uzaktır.
İsim patenti sorgulaması aşamasına geçmeden önce mutlaka bu kısımların atlanması gerekir. Çünkü patent sorgulamasında araştırdığımız markalar müsait gibi görünse bile, Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda başvurudan sonraki süreçlerde dosyanın olumsuz olarak sona erme ihtimali çok yüksektir.

TMindeks olarak tüm isim patenti sorgulama işlemlerinizde ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Aşağıda ki formu kullanarak, tescil almak istediğiniz markayla ilgili detayları bizimle paylaşmanız durumunda sizlere en kısa sürede markanızın uygunluğuyla ilgili dönüş yapılacaktır.
Unutmayın ki; bir marka tescili sürecinin %80 riskleri ilk planda yapılan hazırlık aşamasında önlenebilir.

 

İsim hakkı Sorgulama

Ana sayfa » TMBlog

isim hakkı sorgulama

İsim Hakkı Sorgulama

İsim hakkı sorgulama marka isim hakkınızı güvence altına almanız açısından çok önemlidir. Geleneksel ifadeyle isim hakkı sorgulama olarak geçen marka sorgulama veya marka tescil sorgulama işlemi, markaların başvurudan önce uygunluğunu kontrol etmek için yapılır.
isim hakkı sorgulama ifadesi ise patentin halk arasında tescili ifade etmesi sebebiyle sık olarak kullanılmaktadır.

Hemen Marka Sorgula

Öncelikle firmamızda kullanacağımız isimin her zaman eşsiz bir isim olmasını isteriz. Aynı zamanda kullanıcılar olarak istediğimiz markanın tescilinin uygun olmasını isteriz. Ancak günümüzde marka tescili yapmak çok yaygındır ve aklımıza gelen çoğu markanın müsait olması çok uzak bir ihtimaldir. Bu sebeple bir marka yaratma projesine kalkıştığımız zaman çok alternatifli bir repertuarımızın olması gerekmektedir. Elimizdeki kabarık bir liste olması durumunda, markalar konusunda çıkmaz sokağa girdiğimizde alternatiflere yönelme esnekliğini bizlere sağlayacaktır.Haksız kazançların ve çeşitli ihlallerin önüne geçmek için isim hakkını tescil altına almak çok önemlidir. Sektörel ve nice sınıfı gibi parametreleri kullanarak isim hakkı sorgulama yapmak daha önce benzer veya aynı isimlerle tescil edilmiş ve başvurusu yapılmış markalara kolayca erişmenizi sağlamaktadır. isim hakkı sorgulama yaptırdıktan sonra markanızın müsait olması durumunda, istenilen bilgi ve dökümanları ulaştırmanızın ardından başvuru yaparak tescilli bir marka sahibi olabilirsiniz.

İleride olabilecek marka benzerliklerinin önüne geçebilecek tek yol isim hakkı sorgulamadır. Bu sayede olası bir marka ihlalinin önüne geçme konusunda büyük bir avantaj sağlanır. Marka başvurusu yapmadan önce, markamızın başka hak sahipleriyle çakışmadığından emin olmanız gerekmektedir. Çünkü marka tescili almak istediğiniz sektörde daha önce sizinle aynı isim hakkına sahip başka bir marka sahibi bulunabilir. Ve böyle durumlarda sıklıkla yaşandığı şekilde, markanız bülten sırasında itiraz alarak reddedilebilir. Veya tescil alsa bile daha sonradan dava gibi risklere açık hale gelebilir.

Eğer kendi tescilli markanıza sahipseniz aynı zamanda, onu koruma ve benzer olabilecek markalara engel olmayla ilgi efor sarf etmeniz gerekmektedir. Düzenli olarak marka araştırmaları ve bülten takibi yaptırmak, markaların değerini koruması açısından mutlaka gereklidir.

İsim Hakkı Sorgulama ve Başvuru Süreci

Sorguladığınız markanın müsait olması durumunda, TMINDEKS operasyon ekibi hızlıca marka başvurusu için gerekli evrakların hazırlanmasını temin ederek, en kısa süreçte marka tescil başvurusunun TPE’ ne girişini sağlamaktadır.

Hemen Marka Sorgula

Türk Patent ve Marka Kurumu Veri Tabanında isim hakkı sorgulama

Dilediğiniz zaman Türk patent marka tescil sorgulama sayfasından isim hakkı sorgulama hizmetini ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bu veri tabanında marka başvuruları ve daha önceden tescil almış ret edilmiş markalar yer almaktadır.

Ancak TPE üzerinden isim hakkı sorgulama yaparken dikkatli olmanız gerekmektedir. TPE marka sorgulama sitesi, algoritmik benzerlik araştırması yapmamaktadır. Ancak aradığınız sorguların karşılığını bulabilirsiniz. Markalar birbirlerinden harf, hece ve kelimeler olarak ayrılsa bile aynı zamanda, tüketicinin karıştırabileceği şekilde benzer olabilir.

Örnek vermek gerekirse, “SİYAH” ibaresiyle “SİEYAH” ibaresi birbirlerinden harf olarak ayrılıyor olsa bile, marka başvurularını inceleyen marka uzmanları bu iki markanın tüketici nezdinde benzer ve karıştırılabilir olduğu kanısına varabilir. Bu aşamayı geçse bile, yine bülten aşamasında, önceki marka sahipleri tarafından itiraza maruz kalabilir.

Bu tarz bir algoritmik isim hakkı sorgulamayı ancak ve ancak profesyonel vekil firma veya kişilerden alabilirsiniz. Bu araştırma sayesinde marka başvurusu yapmadan önce oluşabilecek riskleri önceden görmenizi sağlar. Bu farkındalıkla beraber dilerseniz markanız da değişikliğe gidebilirsiniz.

Hemen Marka Sorgula

 

isim hakkı  sorgulama öncesi kontrol listesi

İsim hakkı sorgulama işlemine başlamadan önce müşterilerimizden gelen isim hakkı sorgulama talepleri, marka kriterleri açısından ön kontrolden geçmektedir.

Öncelikle tarafımıza araştırılmak üzere gelen markayı mutlak ret nedenlerine göre inceliyoruz.Bu mutlak ret nedenlerine tek tek değinerek markaları tam olarak nasıl bir süzgeçten geçiriyoruz dilerseniz hep beraber üzerinden geçelim.

 1. Marka Olamayacak İşaretler

Sinai Mülkiyet Kanunu açıkça ifade eder ki; “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler” marka kapsamına girebilir.

Bu ifadenin dışında kalan türlerin marka niteliği olamayacaktır.

 1. Ayırt Ediciliği Olmayan İşaretler

Yine Sinai Mülkiyet Kanunu’ nun aynı paragrafından yararlanırsak, “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması” Burada altı çizilecek en kritik nokta “ayırt edilmesini sağlaması” ifadesidir. Yani markanın asli unsurunun kendini diğerlerinden ayırması, farklılığını ortaya koyması gerekmektedir. Bu bilgiye göre prensip olarak söyleyebiliriz ki;

Sadece “A” harfinin marka olarak herhangi bir ayırıcılığı mevcut değildir. Veya “762kooQQQ2120” gibi karmaşık bir ifade tüketici algısında açık ve kesin bir şekilde marka hissiyatı yaratmayacaktır.
Bu bilgiler ışığında tarafımıza gelen isim hakkı sorgulamalarını öncelikle bu ilkeye göre değerlendiririz. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip marka talepleri “marka ayırıcılığını” sağlamadığı için ret edilecektir.

 1. Tanımlayıcı İşaretler

Tanımlayıcı işaretler, marka tescili istenen mal ve hizmetlerin cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak unsurlarını direk olarak barındıran ve markanın tüketici nezdinde yarattığı bütünsel algıyı tamamen bu öğelere atıf eden markalardır. Sinai Mülkiyet Kanunu’ na göre bu tip markaların tescil edilmemesi gerekir.

İncelemelerimizde bu tip isim hakkı sorgulamalarla karşılaştığımızda müvekkillerimize markada değişiklik yapmasını veya ayırıcı unsuru değiştirmesini önermekteyiz. Örnek olarak;

Aşağıdaki ifadeler tanımlayıcı bulunmuştur.

MAKİNA (yanlış yazım) – MAKİNE
KARASÖR/KARSÖR/KARİSÖR (yanlış yazım) – KAROSER

Coğrafi Kaynağa özgü ürünleri işaret eden markalar.

SARIGÖL SULTANİ ÜZÜMÜ (YİDK: 2014-M-4708)
EDREMİT ZEYTİNYAĞI
İNEGÖL MOBİLYA PLAZA (YİDK: 2014-M-1440)
OSMANCIK PİRİNÇLERİ
AYVALIKZEYTİN

 1. Önceki marka tescilleriyle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler

Tescili talep edilen markaların, aynı faaliyet alanında daha önce tescili veya koruması olan markalarla aynılığı veya tüketicinin ayırt edemeyeceği kadar benzer olması, mutlak ret nedenlerinin en önemlilerindendir.

Tarafımıza gelen marka tescil taleplerinde yaptığımız en kapsamlı inceleme ve isim hakkı sorgulamalarında, veri tabanlarında kayıtlı markalarla benzerliğin olup olmadığına bakılmasıdır.

ANJELICA – ANGELICA
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

POLİMER –  POLYMER
(Ayırt edilemeyecek derecede benzer)

marka patent sorgulama

 1. Ticaret Alanında ortak kullanıma açık işaretler

Hali hazırda herkesin kullanımına açık işaretler, marka tescili olarak tek bir hak sahipliği üzerine tekel hakkı verilemez. Bu tip kullanımlar ilgili işaret veya ibare herhangi bir münhasr hak sağlamamaktadır.
Müvekkillerimizden gelen isim hakkı sorgulama taleplerinde, tescili istenen markanın bütünü veya en niteleyici unsurunda bu tarz işaretlerin varlığı detaylı olarak incelenir.

Örnek olarak; OHIM, park hizmetleri için aşağıdaki işaretin bu madde hükmü kapsamında reddedileceğini belirtmiştir.

marka sorgulama

 1. Malın Doğal yapısından kaynaklanan işaretler

Ürünlerin kendi doğasından gelen şekiller, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller ve ürünlere asli değerini veren şekiller, münhasır bir hak olarak tescil edilemezler.

Mesela Futbol topunun, küre şeklinde olması ve bu şeklin korunmak istenmesi, hak sahipliğine münhasır bir hak sağlamaz ve tescil edilemez.

 1. Halkı yanıltacak işaretler

Ürün ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi belirticileriyle alakalı işaretler, nedeniyle tüketicinin yanılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının tespiti gerekmektedir.

Örnek olarak; “chicken deluxe sandwich crunchy” marka müracaatı TPE tarafından emtia listesinde yer alan “etli sandviçler, domuz etli sandviçler, balıklı sandviçler.” için malların niteliği itibariyle yanıltıcı bulunarak reddedilmiştir.

Şöyle ki, başvuruda yer alan “chicken” ibaresi ürünün tavuktan yapıldığı yönünde doğrudan bir algı yaratmakta olup, başvuru konusu markanın yukarıda belirtilen mallar için kullanımı halinde tüketicilerin malın niteliği konusunda yanılması kaçınılmaz olacaktır.

Ancak, başvurunun eşya listesinde yer alan “sandviçler” ibaresi “tavuklu sandviçleri” kapsayıcı nitelikte olduğundan, markanın yanıltıcılığa yol açmadan kullanılacağı varsayılarak başvurunun “sandviçler” için ilan edilmesi uygun görülmüştür. .

 1. Devletlere ve hükümdarlıklara ait resmi amblem, bayrak, işaretler

Paris Sözleşmesi’ ne taraf ülkelere ait hükümdarlık armaları, amblemleri ve bayrakları ve devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti işaretleri, münhasır bir hak olarak hak sahiplerinin tekeline verilemez. Marka tescil ve isim hakkı sorgulama taleplerinde yer alan ve markanın bütünlüğünde ve öğelerinde bulunan bu tip işaretler nedeniyle markalar ret kararı alabilir.

marka tescil sorgulama

 1. Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler

Tarihi ve kültürel bakımdan halka mal olmuş işaretler, marka olarak tescil edilemezler. Tarihi ve kültürel yapıların fotoğraf, resim ya da isimlerini içeren marka başvuruları bu kapsamda değerlendirilir. (Örnek: “Anıtkabir”, “Ayasofya”, “Selimiye Camii”, “Dolmabahçe Sarayı”, vs.)

 1. Dini değerler ve semboller

Toplumun dini duygu ve inançlarını zedeleyici, bu duyguları istismar etme ve çıkar sağlama amacı ve etkisi taşıyan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Toplumda sadece dini bir terim ya da sembol olarak kullanılan ya da doğrudan dini bir çağrışım yapan işaretleri münhasıran ya da esas unsur şeklinde içeren işaretler bu kapsamda değerlendirilir. (Örneğin, “Allah”, “Hz. Muhammed”, kutsal kitapların isimleri v.b.)

 1. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı İşaretler

 2. Tescilli Coğrafi işaretler

TMindeks olarak tüm isim hakkı sorgulama işlemlerinizde ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Aşağıda ki formu kullanarak, tescil almak istediğiniz markayla ilgili detayları bizimle paylaşmanız durumunda sizlere en kısa sürede markanızın uygunluğuyla ilgili dönüş yapılacaktır.
Unutmayın ki; bir marka tescili sürecinin %80 riskleri ilk planda yapılan hazırlık aşamasında önlenebilir.

 

isim hakkı sorgulaması yapmak hangi durumlardan kaçınmanız sağlar

Marka Tecavüzü:

Mevcut bir önceki hak sahibine ait benzer veya birebir bir marka seçerseniz, sürecin sonunda davayla karşı karşya gelme ve ciddi yaptırımları olan bir süreç yaşama ihtimaliniz vardır.

Kısmi Kullanım:

Markanız başvurduğunuz belli emtialarda tescil alsa bile, tescilini almak istediğiniz tüm emtialarda hak sahipliğiniz olmaz ve bu markanızın ileride olası büyüme ihtimalini azaltır.
Tescil alamama: Markanız inceleme veya yayına itiraz aşamasında önceki bir hak sahibi sebebiyle kurum tarafından ret edilir. Süreç boyunca tüm harcamalarınız ve emekleriniz boşuna gider.

İtibar kaybı:

Kullanmaya başladığınız ve yatırım yaptığınız markayı belli bir süreden sonra hukuki sebeplerle kullanamamaya başlarsınız ve bu size sektör ve çevrenizde itibar kaybı olarak geri döner.